🪐 Σύμπαν 1

Έναρξη: 2017, Ένωση: Απρίλιος 2016, Ένωση: Οκτώβριος 2018
Χαρακτηριστικά: 1x Στόλος- / 5x Οικονομία, 50% ΠΣ, 9 Γαλαξίες, +30 Πεδία

Label

Display Options