🪐 Σύμπαν Taurus

Έναρξη: 18 Δεκεμβρίου 2017, Ένωση: Οκτώβριος 2018
Χαρακτηριστικά: 3x Στόλος- / 7x Οικονομία, 40% ΠΣ, 6 Γαλαξίες, +30 Πεδία, 60% Κατανάλωση Δευτερίου + 10,000 Αρχική Αντιύλη

Label

Display Options