Σύμπαν Taurus

Έναρξη: 18 Δεκεμβρίου 2017, Ένωση: Οκτώβριος 2018
Χαρακτηριστικά: 3x Στόλος- / 7x Οικονομία, 40% ΠΣ, 6 Γαλαξίες, +30 Πεδία, 60% Κατανάλωση Δευτερίου + 10,000 Αρχική Αντιύλη

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it

There are not any threads in this forum at the moment.