Σύμπαν Wasat

Έναρξη: 8 Μαΐου 2018, Ένωση: Οκτώβριος 2018
Χαρακτηριστικά: 1x Στόλος- / 7x Οικονομία, 30% ΠΣ, 8 Γαλαξίες, +30 Πεδία + 25,000 Αρχική Αντιύλη

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it

There are not any threads in this forum at the moment.