🪐 Σύμπαν Wasat

Έναρξη: 8 Μαΐου 2018, Ένωση: Οκτώβριος 2018
Χαρακτηριστικά: 1x Στόλος- / 7x Οικονομία, 30% ΠΣ, 8 Γαλαξίες, +30 Πεδία + 25,000 Αρχική Αντιύλη

There are not any threads in this forum at the moment.