Σύμπαν Xalynth

Έναρξη: 28 Ιουνίου 2018
Χαρακτηριστικά: 5x Στόλος- / 7x Οικονομία, 30% ΠΣ, 6 Γαλαξίες, +30 Πεδία

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it

There are not any threads in this forum at the moment.