🪐 Σύμπαν Xalynth

Έναρξη: 28 Ιουνίου 2018
Χαρακτηριστικά: 5x Στόλος- / 7x Οικονομία, 30% ΠΣ, 6 Γαλαξίες, +30 Πεδία

There are not any threads in this forum at the moment.