Σύμπαν Yakini

Έναρξη: 12 Δεκεμβρίου 2018
Χαρακτηριστικά: 1x Στόλος- / 6x Οικονομία- / 12x Έρευνα, 50% ΠΣ, 9 Γαλαξίες, +25 Πεδία + 25,000 Αρχική Αντιύλη

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it

There are not any threads in this forum at the moment.