🪐 Σύμπαν Yakini

Έναρξη: 12 Δεκεμβρίου 2018
Χαρακτηριστικά: 1x Στόλος- / 6x Οικονομία- / 12x Έρευνα, 50% ΠΣ, 9 Γαλαξίες, +25 Πεδία + 25,000 Αρχική Αντιύλη

There are not any threads in this forum at the moment.