🪐 Σύμπαν Zagadra

Έναρξη: 25 Μαρτίου 2019
Χαρακτηριστικά: 2x Στόλος- / 6x Οικονομία- / 12x Έρευνα, 40% ΠΣ, 5 Γαλαξίες, +30 Πεδία + Χωρίς ACS + 10,000 Αρχική Αντιύλη

There are not any threads in this forum at the moment.