1. Topic
  2. Replies
  3. Last Reply
  1. CR-Section Rules 2

   • NoMoreAngel
  2. Replies
   2
   Views
   10k
   2
  3. Rav3n

  1. [TOT: 859.197.000] LORD PAYNE [NYSM] vs. BARBAROSSA [B D C] (A: 0, D: 859.197.000) 3

   • Lord Payne
  2. Replies
   3
   Views
   272
   3
  3. DJ BoSna

  1. [TOT: 984.272.000] gobrad [YCSM] vs. sueco [DOM] (A: 171.025.000, D: 813.247.000) 3

   • gobrad
  2. Replies
   3
   Views
   173
   3
  3. gobrad

  1. [TOT: 1.650.840.000] Lord Payne [NYSM] vs. Lucifer [YCSM] (A: 6.670.000, D: 1.644.170.000)

   • Lord Payne
  2. Replies
   0
   Views
   147
   0
  1. [TOT: 983.706.000] Lord Payne [NYSM] vs. DARKSIDE [DOW] (A: 19.720.000, D: 963.986.000) 2

   • Lord Payne
  2. Replies
   2
   Views
   174
   2
  3. Shy

  1. [TOT: 814.639.000] Lord Payne [NYSM] vs. Admiral Portia (A: 1.530.000, D: 813.109.000)

   • Lord Payne
  2. Replies
   0
   Views
   150
   0
  1. [TOT: 1.071.990.000] Lord Payne [NYSM] & RoTT [NYSM] vs. Khaleesi [A-F] (A: 117.500.000, D: 954.490.000) 4

   • Lord Payne
  2. Replies
   4
   Views
   231
   4
  3. Spacefighter

  1. [TOT: 574.677.000] GROM [DOW] vs. sueco [DOM] (A: 69.532.000, D: 505.145.000) 4

   • GROM
   • GROM
  2. Replies
   4
   Views
   322
   4
  3. gobrad

  1. [TOT: 472.703.000] GROM [NYSU] vs. Warog [BEYOND] (A: 62.309.000, D: 410.394.000) 10

   • GROM
   • GROM
  2. Replies
   10
   Views
   468
   10
  3. Lucky Jack

  1. [TOT: 221.066.000] Dead Spyker [NYSU] vs. President Radford [REPUBLIC] (A: 30.498.000, D: 190.568.000) 3

   • Lucky Jack
  2. Replies
   3
   Views
   216
   3
  3. gobrad

  1. [TOT: 148.144.000] Lucky Jack [B-P] vs. Repunny [Amitabha] (A: 11.075.000, D: 137.069.000) 2

   • Lucky Jack
  2. Replies
   2
   Views
   201
   2
  3. Tailgunner

  1. Spartan vs. Chop the Carrot [A-F] ~ 2016.22% 3

   • Spartan
  2. Replies
   3
   Views
   241
   3
  3. Lucky Jack

  1. [TOT: 182.212.000] DemoVersion [Knuck] vs. Revan [B-P] (A: 19.644.000, D: 162.568.000) 3

   • DemoVersion
  2. Replies
   3
   Views
   203
   3
  3. Singularity

  1. [TOT: 263.228.000] Lucky Jack [B-P] & Asheep [B-P] & Tailgunner [B-P] vs. Axyom (A: 42.391.000, D: 220.837.000) 3

   • Lucky Jack
  2. Replies
   3
   Views
   203
   3
  3. Lucky Jack

  1. [TOT: 220.728.000] Zargon [WC4N] vs. priest [PIRATES] (A: 206.812.000, D: 13.916.000) 4

   • priest
  2. Replies
   4
   Views
   177
   4
  3. GROM

  1. [TOT: 110.576.000] Lord Payne [NYSM] & Artist [HEP] vs. BML [NLs] (A: 4.204.000, D: 106.372.000) blindlanx on deployment recall 4

   • Lord Payne
  2. Replies
   4
   Views
   349
   4
  3. kokos

  1. [TOT: 375.113.000] Lord Payne [NYSM] vs. Leonidas [DARK PT] (A: 65.785.000, D: 309.328.000) 2

   • Lord Payne
  2. Replies
   2
   Views
   276
   2
  3. Spartan

  1. [TOT: 199.617.000] Spartan vs. Arkhadius [UTS] (A: 51.190.000, D: 148.427.000) 3

   • Spartan
  2. Replies
   3
   Views
   162
   3
  3. Lucky Jack

  1. [TOT: 183.672.000] Lucky Jack [B-P] vs. D4WN [UTS] (A: 31.347.000, D: 152.325.000) 1

   • Lucky Jack
  2. Replies
   1
   Views
   145
   1
  3. Tailgunner

  1. [TOT: 330.738.500] Tailgunner [B-P] & Asheep [B-P] & Lucky Jack [B-P] & DeadPool [B-P] vs. Ultrom [CRO] (A: 46.161.000, D: 284.577.500) 2

   • Lucky Jack
  2. Replies
   2
   Views
   165
   2
  3. Old_Fella

  1. [TOT: 57.641.000] Lucky Jack [B-P] vs. Fuvayu (A: 3.308.000, D: 54.333.000) 1

   • Lucky Jack
  2. Replies
   1
   Views
   142
   1
  3. gobrad