🪐 Σύμπαν Antares

Έναρξη: 12 Νοεμβρίου 2019
Χαρακτηριστικά: 3x Στόλος- / 5x Οικονομία- / 10x Έρευνα, 60% ΠΣ, 6 Γαλαξίες, +25 Πεδία + 8,000 Αρχική Αντιύλη