Vesmír - Zenith [178] (2)

Datum zahájení: 17.11.2023
Parametry: 10x rychlost ekonomiky/20x výzkum, x5 Fleet Peaceful / x2 Fleet Holding / x2 Fleet War, 80% DF, 50% spotřeba, 5 galaxií, +30 polí, deuterium v oblasti ničení, přeskakování prázdných a neaktivních systémů ve stejné galaxii
Filter: Headhunt Moonshot Ress-Trade Alliance Intro Alliance Search War Declaration CR-Thread Spam Misc

There are not any threads in this forum at the moment.

Display Options