Vesmír - Cetus [181]

Datum zahájení: 15.03.2024
Parametry: 8x rychlost ekonomiky/16x výzkum, x6 Fleet Peaceful / x3 Fleet Holding / x3 Fleet War, 70% DF, 50% spotřeba, 5 galaxií, +30 polí, kapacita sond, deuterium v oblasti ničení, přeskakování prázdných a neaktivních systémů ve stejné galaxii
Filter: Headhunt Moonshot Ress-Trade Alliance Intro Alliance Search CR-Thread Spam Misc

There are not any threads in this forum at the moment.

Display Options