Vesmír - Dione [182]

Datum zahájení: 26.04.2024
Parametry: 8x rychlost ekonomiky/16x výzkum, x2 Fleet Peaceful / x3 Fleet Holding / x2 Fleet War, 80% DF, 50% spotřeba, 5 galaxií, +25 polí, kapacita sond, deuterium v oblasti ničení, přeskakování prázdných a neaktivních systémů ve stejné galaxii
Filter: Headhunt Moonshot Ress-Trade Alliance Intro Alliance Search CR-Thread Spam Misc

There are not any threads in this forum at the moment.

Display Options