Κανόνες Κορυφαίων Αποτελεσμάτων

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it
 • Οι δημοσιεύσεις που αφορουν τις μαχες "Κορυφαίων Αποτελεσμάτων" υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες:

  • Μόνο "Αναφορές Μάχης" που δίνουν ως αποτέλεσμα 20% πιθανότητα δημιουργίας φεγγαριού μπορούν να δημοσιευθούν.
  • Ο τίτλος του θέματος πρέπει να έχει τη μορφή: [Όνομα επιτιθέμενου] vs [Όνομα αμυνόμενου].
  • Θα πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύονται:
   - Μόνο μία "Αναφορά Μάχης" σε κάθε θέμα. Όλες οι επιθέσεις στον ίδιο στόχο, που ακολουθούν την κύρια πρέπει να δημοσιεύονται σε συντομευμένη μορφή, δηλ. μόνο τα αποτελέσματα των μαχών.
   - αμφότεροι οι στόλοι
   - αμφότεροι οι στόλοι μετά την μάχη
   - αμφότερες ή καθόλου τεχνολογίες
  • Αναφορές μάχης μόνο με "Άστρο του Θανάτου" - RIP (Deathstar) επιτρέπονται όταν δημιουργούνται κατ' ελάχιστο 100 εκατομμύρια συνολικές ζημιές ή όταν ο επιτιθέμενος πέφτει σε "Ενέδρα" (ninja).
  • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται επιθέσεις εναντίον τιμωρημένων παικτών (banned) ή ανενεργών παικτών (inactives), καταστροφές "Ηλιακών Συλλεκτών" (sol. sats) / "Τεχνολογίας Βαρυονίων" (graviton kills) και προφανείς μάχες για δημιουργία φεγγαριού (moonchance hits).
  • Επεξήγηση καταστροφής "Ηλιακών Συλλεκτών": Όταν το υπόλοιπο άθροισμα της ζημιάς του αμυνόμενου δεν αποτελεί μια "Κορυφαία Μάχη", δηλ. οι "Ηλιακοί Συλλέκτες" είναι αυτοί που κάνουν μια μάχη να αθροίζεται ως "Κορυφαία". Επίσης όταν τα μοναδικά σκάφη στον πλανήτη είναι "Ηλιακοί Συλλέκτες". Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές μπορούν να αποφανθούν για αμφίβολες περιπτώσεις.
  • Παρακαλούμε να συντομεύετε και να απλουστεύετε κατάλληλα τις "Αναφορές Μαχών" με τη χρήση ενός "Μετατροπέα Αναφοράς Μαχών" (CR Converter) όπου είναι δυνατόν.
  • Μη χρωματίζετε τις Αναφορές Μαχών και τις αναδημοσιεύετε για κάποιον άλλο στο ίδιο θέμα.
  • Σπαμ και προκλήσεις (flaming) δε θα γίνουν ανεκτές σε καμία περίπτωση και θα έχουν ως αποτέλεσμα την προειδοποίηση του χρήστη. Η πρόκληση μικρότερων σε μέγεθος "Αναφορών Μάχης" δεν επιτρέπεται. (Όλες οι "Αναφορές Μάχης" που εκπληρώνουν τα κριτήρια για να δημοσιευθούν είναι ευπρόσδεκτες).
  • Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα "ΤΟΠ 10 Κορυφαίο Αποτέλεσμα" θα πρέπει εσείς ως αποστολέας να επιλέγετε το κατάλληλο Label (καρτελάκι) που είναι διαθέσιμο κατά το άνοιγμα ενός νέου νήματος, ούτως ώστε να μπορέσουν οι συντονιστές του φόρουμ να το μεταφέρουν στον κατάλληλο πίνακα και να υποβιβάσουν το χαμηλότερο "ΤΟΠ 10 Κορυφαίο Αποτέλεσμα".
  • Αν η "Αναφορά Μάχης" που θα δημοσιεύσετε είναι Νέο Top 1 ή Νέο Top 10, παρακαλούμε να επιλέγετε το κατάλληλο Label (καρτελάκι) που είναι διαθέσιμο κατά το άνοιγμα ενός νέου νήματος. Αυτό βοηθά τους συντονιστές να ταξινομήσουν πιο εύκολα τα ΤΟΠ 10.
  • Η "Αναφορά Μάχης" σας ταξινομείται ως "Αυξημένο 20%" αν το συνολικό άθροισμα των ζημιών της επίθεσης είναι 100 εκατομμύρια μονάδες και δεν εκπληρώνει τα κριτήρια για να είναι "ΤΟΠ 10 Κορυφαίο Αποτέλεσμα". Ο χαρακτηρισμός γίνεται από τον αποστολέα.
  • Αν κάποιος χρήστης τιμωρηθεί με μόνιμο αποκλεισμό στο παιχνίδι για οποιοδήποτε λόγο θα αφαιρούνται από τον πίνακα "Τοπ 10 Κορυφαία αποτελέσματα" οι "Αναφορές Μάχης" που έχει συμμετάσχει (ατομικά ή/και acs). Αν αναιρεθεί η τιμωρία του αποκλεισμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο συντονιστή να επαναφέρει τα θέματα σας στη θέση τους.