Regler for Headhunts, Ally Intro, Krigserklæringer

 • Regler for Headhunts


  Læg ikke informationer ud om målet, dette inkluderer:


  - Koordinater

  - Flåde

  - Alt andet der kan give andre spillere en fordel.


  Informationer om målet kan deles via PM.


  Headhunts skal altid godkendes af en GameOperator via ticket systemet (https://ogame.support.gameforge.com/dk) inden udførslen.

  Når et HH er godkendt af Gameoperator, er det ikke tilladt at forhøje præmien og headhunt skal postes på boardet i universets sektion.

  Denne betaling skal have en realistisk størrelse i forhold til målet.

  Betalingen sker efter personen har udført det, der er blevet bedt om.


  Hvad man ikke må have med i et headhunt:


  IPR angreb tæller ikke som angreb, og må ikke være med i et headhunt.

  Det er også forbudt at betale en højere spiller for at lave IPR angreb da det er Pushing. Men at betale en lavere spiller for at lave IPR angreb er tilladt.


  Når et headhunt er færdigt, kan man skrive det i tråden så en Moderator kan lukke tråden.

  Et headhunt er aktivt i 30 dage, men trådstarteren kan nemt forlænge den ved at skrive at den stadig gælder.
  Regler for Ally Intro


  Her er følgende ting, du kan bruge Ally Intro label til:


  • Tilkendegive stiftelsen af en ny alliance.
  • Poste status for en alliance.
  • Gøre lidt reklame for en alliance.


  Regler for Ally Intro


  • Kun én Ally Intro pr. alliance.
  • Hvis du ønsker at joine en alliance i Ally Intro skriver du en PM til forfatteren af Ally Introen, på forum eller i spillet. Posts som: "Jeg vil gerne joine... " eller etc. vil blive betragtet som spam.
  • Ligegyldige posts som held og lykke vil blive betragtet som spam.  Regler for Krigserklæringer


  • Ved en krigserklæring skal alle alliancers navne og tags være korrekte, og være inkluderet i trådens titel, så man ikke er i tvivl, om hvem der er i krig mod hvem og de forskellige alliancers tilhørsforhold.
  • Personen som poster tråden med krigserklæringen skal skrive, hvornår krigen starter. (Dette skal være mindst 12 timer efter, at krigserklæringen bliver posted, men det må gerne være længere tid, dog maksimalt 5 dage.)
  • Hvis en krigserklæring ønskes trukket tilbage, skrives det i en post i tråden samt i trådens titel, så dette tydeligt fremgår. Derefter går der 12 timer før at krigen slutter.
  • En krigserklæring kan til hver en tid trækkes tilbage af den part som erklærede krigen. Ønsker den part som krigen blev erklæret mod at undgå krig, kan dette kun gøres, enten ved opløsning, eller ved diplomati at få den part som erklærede krigen, til at trække denne tilbage.
  • Der kan ALDRIG erklæres krig mod en enkelt spiller, medmindre at denne er medlem af en enmands alliance, da der kun kan erklæres krig mod alliancer.
  • En spiller kan godt på egen hånd erklære krig mod en anden alliance, så længe at denne spiller er medlem af en enmands alliance.
  • En alliance må ikke have mere end fem åbne krigserklæringer, hvor at de står bag erklæringen. Main, wing og lignende må tælles som én.
  • Der skal laves en tråd, for hver krig man starter, da krige med både en main alliance og én til flere wings kun tæller som én krig, er det tilladt at lave en fælles tråd for dem, men det er dog ikke et krav.
  • Kriterierne for en krig opstilles alene af den part som erklærer krigen. Ønsker den part som krigen blev erklæret imod andre kriterier for krigen, kan denne prøve ved diplomatisk kontakt. Ønsker den part som erklærede krigen ikke at ændre på kriterierne, har denne part al ret til at bibeholde kriterierne som de var.
  • Kriterierne for en krig kan ændres så mange gange som det er ønsket af den part som erklærede krigen, i tiden op til at krigen starter. Når krigen er startet, skal begge parter i krigen være enige, og de nye kriterier skal være postet, før eventuelle ændringer kan træde i kraft.
  • Hvis ikke andre kriterier er tilkendegivet, slutter en krig først ved opløsning af den ene af parterne eller ved en tilbagetrækning. Er andre kriterier tilkendegivet, slutter krigen i det øjeblik disse er opfyldt, eller ved enten opløsning eller ved en tilbagetrækning.
   Andre kriterier der kan opstilles for at vinde en krig kan være en eller flere af følgende:
   1. TD (Given TD til modstanderen, eller samlet TD én part har lidt igennem alle slag)


    • Ønskes Måneødelæggelse optalt i TD, bliver TD udregnet efter hvor mange point der blev mistet ved måneødelæggelsen ved formlen ("antal mistede point"*1000). ydermere skal mængden af mistet flåde fra angriberens side også tælles med i krigen.
   2. Profit
   3. Antal vundne slag
   4. Summeret månechance (et slag på 5% og et slag på 20% -> samlet 25% i krigen. kriteriet er således x% givet/modtaget)
   5. Et på forhånd valgt navneskift hos opgivende alliance
   6. En på forhånd specificeret mængde ressourcer, der skal betales af den opgivende alliance
   Ønskes andre former for kriterier, bedes Moderatoren for det pågældende univers kontaktes, hvorefter en tilladelse kan udarbejdes. Først efter tilladelse kan evt. alternative kriterier opstilles.
  • Hvis ikke andre kriterier er angivet, er ethvert slag gældende i krigen. Andre kriterier der kan opstilles for at et slag er gældende kan være et eller flere af følgende:
   1. Minimum TD
   2. Minimum Profit
   3. Minimum RM
   4. Der skal indgå mindst x antal krigsskibe i slaget (krigsskibe: LJ, SJ, XX, SS, IC, BB, DS samt RIP)
   5. Der skal indgå minimum x antal flytbare skibe i slaget (alle undtagen solsats)
    Ønskes andre former for kriterier, bedes Moderatoren for det pågældende uni kontaktes, hvorefter en tilladelse kan udarbejdes. Først efter tilladelse kan evt. alternative kriterier opstilles.
  • Ingen af parterne i krigen, har nogen indflydelse på medlemmerne i modstanderens alliance, og kan således ikke opstille krav om evt. medlemstilgang. Er et krav om ingen medlemstilgang i løbet af krigen ønsket, kan dette skrives - Dog vil det ikke være stridende mod reglerne at modgå dette ønske. Ønsker en spiller således at joine en af alliancerne efter krigens start, er dette fuldt ud acceptabelt.  Angående kamprapporter:


  • Der behøver ikke være teknologier med
  • Der er ingen krav til hvor stor slaget skal være
  • Flaming af kamprapporter, som en brugere måske finder for små eller ubetydelige, er ikke tilladt.  Rules for War Declarations


  • When declaring a war all ally names and tags have to be correct, and included in the topic of the thread. So there is no doubt about witch allies there are at war.
  • The person who posts the war declaration has to tell when the war starts. (This has to be at least 12 hours after the post is posted and maximum 5 days.)
  • If you wish to withdraw a war declaration, then write it in a post and the topic of the thread, so it is easy to see. The war will thereafter end after 12 hours.
  • There can NEVER be declared war against a single player, unless if this player is in a one man alliance, because there can only be declared war against an alliance.
  • A player can singlehanded declare war against an alliance, as long as he or she is in a one man alliance.
  • An alliance may not have more than 5 active war declarations at a time, which they have declared. Main, wing and so on can be counted as one.
  • There has to be a thread for each war started. A war against a main alliance and its wing(s) is allowed to be posted in the same thread.


  Concerning battle reports:


  • It is not necessary to post the Technologies.
  • There is no minimum limit for the size of battles.
  • Flaming of the battle reports is not allowed.

  Former TM - OGame.dk

  Edited 3 times, last by ErikFyr ().