Pravidla hry

 • Herní pravidla OGame.cz

  Quote

  1. Účty

  Vlastník herního účtu je vlastník lobby účtu, na kterém je herní účet umístěn.
  Každý účet může být hrán výhradně jedním hráčem. Jedinou povolenou výjimkou je zastupování na účtu.
  Výměny herních účtů jinému uživateli jsou povoleny pouze při využití funkce „Darování účtu“ v rámci lobby účtu.
  Lobby účty nelze převádět jiným.

  Quote

  2. Multi-účty

  Každý hráč smí na jednom vesmíru mít pouze jeden účet.
  Pokud jsou dva či více účtů většinou, občas či trvale hrány z jedné sítě (např. školy, univerzity, internetové kavárny), je silně doporučeno o této skutečnosti předem informovat Game Operátora prostřednictvím http://support.cz.ogame.gameforge.com.

  Quote

  3. Zastupování na účtu

  Zastupování účtu dává hráči možnost, aby jinému hráči umožnil starat se o jeho účet namísto něj.
  Zastupování na účtu je povoleno nejvýše 48 hodin.
  Zastupování na účtu je možné pouze pomocí systému „zastupovacího kódu“, který je k dispozici v lobby. Zatímco je účet zastupován, nemůže provádět bitevní aktivity s jinými hráči.
  Údaje k lobby nelze předávat dalším hráčům. Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k permanentní blokaci lobby účtu za sdílení účtu.

  Quote

  4. Bušení

  Nemůžeš zaútočit na jakoukoli planetu či měsíc, které jsou ve vlastnictví aktivního hráče, více než 6krát za 24 hodin. Toto pravidlo platí i pro ničení měsíce. Toto pravidlo se nevztahuje na útoky špionážních sond a meziplanetárních raket. Výjimkami jsou vesmíry, kde je možné aktivní drancování špionážními sondami.
  Bušení je povoleno pouze v případě, kdy je tvá aliance ve válce s jinou aliancí. Válka musí být oznámena na příslušném fóru OGame, ve správné sekci a musí být v souladu s pravidly fóra.
  Vyšetřování bušení proběhne pouze ve chvíli, kdy bude hráč nahlášen.

  Quote

  5. Strkání

  Žádnému účtu není povoleno získávat neférový profit surovin od hráče, který je v žebříčku umístěn níže. Za strkání se považuje, avšak se na ně neomezuje, následující: Posílání surovin z níže umístěného účtu vyššímu bez jakékoliv hmotné náhrady.
  Organizování bitvy za účelem toho, aby hráč z účtu umístěného výše profitoval z níže položeného účtu nebo manipulace s obchodními poměry za účelem získání výhody výše položeného účtu na úkor níže položeného účtu, je považováno za neférové obohacování.
  Obchody, pomoc s recyklací a rozdělení APP musí být dokončeny do 72 hodin.
  V případě výjimek (vypsání odměny atd.) musí být informován Game operátor prostřednictvím ticket systému (https://ogame.support.gameforge.com/index.php?fld=cz).

  Quote

  6. Zneužívání chyb ve hře / Skriptování

  Úmyslné zneužívání chyby ve hře s cílem získání výhody či její úmyslné nenahlášení je striktně zakázáno. Používání programu jako rozhraní mezi hráčem a hrou není povoleno. Jakékoli jiné formy automaticky generovaných informací vytvořené s cílem zlomyslného zneužití jsou také zakázány. Výjimky jsou uvedeny na fóru hry.

  Quote

  7. Výhrůžky v reálu

  Jakékoliv hrozby, týkající se reálného života jiného hráče, člena týmu, zaměstnanců Gameforge, či jakékoliv jiné osoby jsou přísně zakázány.

  Quote

  8. Urážky a spam

  Jakékoli urážky a spam nejsou povoleny.

  Quote

  9. Jazyk

  Provozovatel hry si vyhrazuje právo vyloučit každého, kdo není schopen mluvit příslušným mateřským jazykem (např. ve hře, na fóru a v oficiálních IRC místnostech). Další povolené jazyky mohou být uvedeny na oficiálním fóru hry.

  Quote

  10. Porušení pravidel

  Jakýkoliv druh porušení pravidel, bude trestán od varování až po trvalé zablokování účtu. O druhu a trvání trestů rozhoduje příslušný GameOperátor a je rovněž kontaktní osobou při jejich řešení.

  Quote

  11. Všeobecné obchodní podmínky

  VOP jsou doplněny těmito pravidly a rovněž musí být dodržovány.

  Quote

  12. Výjimky

  Vedení správy hry si vyhrazuje právo udělovat výjimky z těchto pravidel. Ve zvláštních případech (např. během akcí) mohou být pravidla hry změněna, nebo potlačena. Příslušná skupina hráčů bude informována pokud se na ní tyto výjimky vztahují.

  Quote

  13. Podpora

  Při jakýchkoli problémech se hrou kontaktuj náš tým podpory.
  Problémy nahlašuj co nejdříve, díky tomu Ti budeme moci zajistit tu nejlepší podporu. Podporu můžeme poskytnout pouze k problémům, které vznikly během posledních 3 měsíců.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.