Výklad pravidel HRY

 • 1. Účty

  Quote

  Vlastník herního účtu je vlastník lobby účtu, na kterém je herní účet umístěn.

  Každý účet může být hrán výhradně jedním hráčem. Jedinou povolenou výjimkou je zastupování na účtu.

  Výměny herních účtů jinému uživateli jsou povoleny pouze při využití funkce „Darování účtu“ v rámci lobby účtu.

  Lobby účty nelze převádět jiným.


  Výklad herních pravidel

  Předávání a výměna účtů jsou nyní prováděny výhradně samotnými hráči v rámci jejich vlastních Lobby. Osoba předávající účet použije v Lobby funkci ‘Vygenerovat darovací kód’ a poté předá daný kód novému majiteli, který ho uplatní ve funkci ‘Zadat kód’ ve svém vlastním Lobby k převzetí daného účtu.


  Je zakázáno sdílet údaje k Lobby s jinými hráči; pokud tak učiníte, nebudeme schopni Vám nabídnout podporu v případě, že se v důsledku toho stane s Vašimi herními účty.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

 • 2. Multi-účty

  Quote

  Každý hráč smí na jednom vesmíru mít pouze jeden účet.

  Pokud jsou dva či více účtů většinou, občas či trvale hrány z jedné sítě (např. školy, univerzity, internetové kavárny), je silně doporučeno o této skutečnosti předem informovat Game Operátora prostřednictvím http://support.cz.ogame.gameforge.com.


  Výklad herních pravidel

  Pokud Vy a jiný hráč hrajete na stejném vesmíru na stejné síti/IP adrese z nějaké důvodu, ať už dočasně nebo trvale, musíte to oznámit operátorovi hry prostřednictvím Ticket systému.


  Po nahlášení sdílené hry se vyhněte podobné přezdívce, e-mailové adrese, jménu planety atd.Kontakt letky mezi sdílenými IP účty je povolen. Stále však platí pravidlo push.


  Pokud sdílíte síťovou/IP adresu s jiným hráčem na stejném vesmíru, každý hráč může hrát pouze na svém účtu, pouze se svého zařízení a ani jeden z hráčů nesmí hrát na účtech, které mu nepřísluší.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited 2 times, last by kruszynka ().

 • 3. Zastupování na účtu

  Quote

  Zastupování účtu dává hráči možnost, aby jinému hráči umožnil starat se o jeho účet namísto něj.

  Zastupování na účtu je povoleno nejvýše 48 hodin.

  Zastupování na účtu je možné pouze pomocí systému „zastupovacího kódu“, který je k dispozici v lobby. Zatímco je účet zastupován, nemůže provádět bitevní aktivity s jinými hráči.

  Údaje k lobby nelze předávat dalším hráčům. Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k permanentní blokaci lobby účtu za sdílení účtu.


  Výklad herních pravidel

  Vysvětlení

  První 3 týdny existence vesmíru nelze zastupovat žádný účet.

  Zastupovat účet je možné pouze převodem tzv. Zastupovacího kódu získaného z Lobby.  Zastupující může:

  • - vyvíjet účet (stavba, hangár, obrana, výzkum atd.)
  • - provádět pohyby letek (transport, těžba, rozmístění)
  • - aktivovat režim dovolené na účtě

  Zastupující nesmí:

  • jednat v neprospěch zasedajícího účtu (např. rozebrat flotilu, použít temnou hmotu, smazat planety)
  • provádět útoky, app obrany, ničit měsíce
  • změnit jakékoli osobní údaje (například: přezdívku).

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited once, last by kruszynka ().

 • 4. Bušení

  Quote

  Nemůžeš zaútočit na jakoukoli planetu či měsíc, které jsou ve vlastnictví aktivního hráče, více než 6krát za 24 hodin. Toto pravidlo platí i pro ničení měsíce. Toto pravidlo se nevztahuje na útoky špionážních sond a meziplanetárních raket. Výjimkami jsou vesmíry, kde je možné aktivní drancování špionážními sondami.

  Bušení je povoleno pouze v případě, kdy je tvá aliance ve válce s jinou aliancí. Válka musí být oznámena na příslušném fóru OGame, ve správné sekci a musí být v souladu s pravidly fóra.

  Vyšetřování bušení proběhne pouze ve chvíli, kdy bude hráč nahlášen.


  Výklad herních pravidel

  Útočné letky, které jsou v bitvě zcela zničeny, se nezapočítávají do pravidla bušení.

  Útoky zaměřené na zničení měsíce se počítají do pravidla bušení, bez ohledu na výsledek bitvy nebo zničení měsíce.

  Aby mohl být hráč potrestán za porušení pravidla bušení, poškozená strana se musí nahlásit herní podpoře do 72 hodin od posledního útoku.

  Pravidlo bušení se nevztahuje na neaktivní hráče (iI).

  V případě vyhlášení války, uveďte odkaz na válečné téma na webu aliance.  Dodatek
  : Ve vesmírech, kde mají špionážní sondy nákladový prostor, se útoky/mise pro jiné účely než na nastřelení trosek nebo špehování se taky započítávají do bušení. Oprávněnost útoků/misí posuzuje Game Operator.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited once, last by kruszynka ().

 • 5. Strkání


  Výklad herních pravidel

  Po zjištění, že došlo ke strkání a byl jste zabanován, musí se suroviny vrátit na planetu Game Support.

  Obchod překračující stanovené poměry ve prospěch silnějšího hráče bude považován strkání.

  • 3:2:1 - každá jednotka deuteria má hodnotu 2 krystaly nebo 3 kovy.
  • 2,5:1,5:1 - Každá jednotka deuteria má hodnotu 1,5 krystalu nebo 2,5 kovu.

  Přepočítací koeficienty jsou platné pro všechny vesmíry OGame.cz.


  On universes with active Lifeforms, food cannot be traded for metal/crystal/deuterium. Food donations for weaker players are allowed without restrictions.


  Za strkání může být hráč potrestán pokud:

  • Záměrně ukládá suroviny na planetách, aby byly sebrány útokem.
  • Provádí útok se slabšími letkami, aby vytvořil pole trosek a získal suroviny.
  • Podporuje silnějšího hráče prostřednictvím klasického obchodování, které jde nad rámec přijatých poměrů nebo swingového obchodování (obchodování stejných surovin mezi dvěma nebo více účty).
  • Manipuluje s mírou konverze obchodu pomocí funkce obchodníka za temnou hmotou, aby posílil silnějšího hráče.
  • Distribuuje suroviny získané v APP bitvě bez souhlasu Game Operatora.
  • Hráč nesplní oznamovací povinnost k půjčení recyklátorů.
  • Využívá další metody a možnosti, aby silnější účet získal výhody zdrojů ze slabšího účtu.

  Omezení obchodu se surovinami

  Obchod se surovinami musí být prováděn s použitím maximální převodu surovin v následujících případech

  • získávání surovin rozebráním flotily a/nebo obrany pomocí temné hmoty
  • získávání surovin zničením vlastní flotily a/nebo obrany a recyklací
  • získání zdrojů jako dar od silnějšího hráče

  Získávání surovin od osoby, která je získala v rozporu s Pravidly

  Když hráč zjistí, že darované suroviny pocházejí z porušení Pravidel (např. strkání), musí přijaté suroviny vrátit konečnému příjemci, i když byly přijaty v souladu s Pravidly (tzv. příjem zboží).


  Nastřelování měsíce

  Nastřelování měsíce poskytované slabšími hráči musí být kompenzovány množstvím surovin potrebných na nástřel nebo jejich ekvivalentem v rámci povolených poměrů (vyrovnání může zahrnovat recyklované suroviny z nástřelu).


  Půjčka recyklátorů/APP

  Doporučuje se upozornit Game Operatora do 72 hodin od zaslání surovin silnějšímu hráči poté, co mu poskytnete pomoc ve formě půjčení recyklátorů (jak v běžném boji, tak při distribuci trosek po APP boji).


  Vynucené strkání

  Pokud neočekávaně obdržíte suroviny od slabšího hráče, může jít o pokus vynuceného strkání. Není to povoleno, proto je třeba takové jednání nahlásit do 72 hodin Game operátorovi a přiložit zprávu o dodávce surovin cizí letkou. Operátor rozhodne, zda se má nechtěný transport vrátit na planetu GO nebo ne. Nechtěné suroviny lze také zaslat zpět odesílateli (do 72 hodin). Stejný postup nastává, když vás slabší hráč schválně strká.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited 2 times, last by kruszynka ().

 • 6. Zneužívání chyb ve hře / Skriptování

  Quote

  Úmyslné zneužívání chyby ve hře s cílem získání výhody či její úmyslné nenahlášení je striktně zakázáno. Používání programu jako rozhraní mezi hráčem a hrou není povoleno. Jakékoli jiné formy automaticky generovaných informací vytvořené s cílem zlomyslného zneužití jsou také zakázány. Výjimky jsou uvedeny na fóru hry.


  Výklad herních pravidel

  Zneužívání chyb je používání softwarových chyb nebo snaha zpomalit server ve svůj vlastní prospěch.

  Aktivace statusu dovolené, když vaše letky letí, bude považováno za zneužívání chyb.

  Roboti, makra, automatické skripty atd. budou považovány za skripty s výjimkou případů výslovně schválených společností GameForge.

  Každý hráč je povinen informovat Provozovatele hry o zjištěných chybách hry.  Bugusing pomocí špionážních sond

  Po dobu 6 sekund (nebo méně) před útokem (příletem letky) zakazujeme jakékoli akce útočníka nebo obránce i všech ostatních osob, které mohou vést k lagu, chybě s nevyřešeným bojem nebo zabránění obránci v útěku.

  AAby mohl být hráč potrestán za Bugusing pomocí špionážních sond, musí se oběť do 72 hodin od situace nahlásit na herní podpoře, včetně API bitvy.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited 2 times, last by kruszynka ().

 • 7. Výhrůžky v reálu

  Quote

  Jakékoliv hrozby, týkající se reálného života jiného hráče, člena týmu, zaměstnanců Gameforge, či jakékoliv jiné osoby jsou přísně zakázány.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

 • 8. Urážky a spam

  Quote

  Jakékoli urážky a spam nejsou povoleny.


  Výklad herních pravidel

  Cokoliv, co není v dobrém mínění a může jednotlivce urazit, je přísně zakázáno. Standardy herního prostředí nastaví herní tým tak, aby vyhovovaly morálním názorům uživatelů. Obsah může být cenzurován a herní podpora může osobu, která příspěvek zveřejňuje, dočasně nebo trvale zabanovat. Stížnosti na hodnocení obsahu nebudou uznány. Konečné rozhodnutí je podpoře hry.  Přehledový spam

  • Spam sondami (špionážní mise každých pár sekund na souřadnicích obránce

   Odeslání velkého počtu špionážních misí za účelem vyvolání zpoždění obránce je penalizováno podle pravidel hry. Počítají se mise odeslané během útoku a bezprostředně po něm.

   Konečné rozhodnutí o porušení Pravidel hry tímto způsobem učiní podpora hry.
  • Přehledový spam (několik lodí) letem na málo procent

   Odesílání dlouhotrvajících „útoků“, které jsou zaměřeny pouze na spam přehledu jiné osoby, je považováno za spam a trestáno podle pravidel hry. Následující mise jsou považovány za spam:

   a) po celých 24 hodin ve vesmíru rychlostí flotily x1. Pro speed uni je tato doba úměrně kratší (tj. pro uni s flotilou x6 je to 4h atd.).

   nad 8h, pokud jasně ukazuje, že se nejedná o prvek taktiky, ale pouze o zlomyslnost ze strany útočníka

   (Například taktika může být taková, že skutečný útok je maskován falešnými útoky.)

   c) krátké útoky, jejichž součet přesáhne tuto dobu do 8 hodin a které se nekvalifikují podle bodů a) a b)

   Příklad: Hráč A vysílá útoky po dobu 30 minut, překrývá hráče B, což má za následek, že náhled hráče B ukazuje červený trojúhelník na více než 8 hodin.

   Kromě toho může Game Support trestat slabé účty, které stále mají nováčskou ochranu a které jsou pouze proto, aby hru znepříjemňovaly ostatním uživatelům. Každý odeslaný útok podléhá vyhodnocení, bez ohledu na jeho délku a množství. Trest může být také uložen osobě, která pomáhala takovým účtům, aby spamovala náhled ostatních hráčů.
  • Spam ničení

   Je zakázáno posílat ničící mise na více než 12 hodin. Pro vesmír s vyšší rychlostí je tato doba úměrně kratší (tj. pro vesmír s x6 flotilou je to 2h atd.). Všechny ničící mise, které jsou odeslány tak, aby se maximalizoval jejich čas, jsou penalizovány podle pravidel hry.


   POZNÁMKA: Aby mohl být hráč potrestán, musí se poškozená osoba nahlásit podpoře a zveřejnit celou obrazovku ze hry (nevystřiženou, neupravenou) s viditelnou letící letkou/letkami.

  Spam meziplanetárními raketami

  Vysílání raketových útoků MPR v rychlém sledu menší nebo rovné 5 může být trestáno podle pravidel hry. Aby byl hráč potrestán, musí být počet takových misí větší než 20.

  V případě útoků na obránce, kde není obrana, může být útočník potrestán bez ohledu na počet vyslaných MRP. Konečné rozhodnutí vždy učiní Game Operator.

  POZNÁMKA:: Aby mohl být hráč potrestán, musí se poškozená osoba nahlásit podpoře a zveřejnit celou obrazovku ze hry (nevystřiženou, neupravenou) s viditelnou letící letkou/letkami.

  POZNÁMKA: Spam zahrnuje, ale není omezen na výše uvedené případy.

  Spam, bez ohledu na formu (např. prostřednictvím zpráv, špionážních zpráv nebo spamu na kartě „Náhled“ s létajícími flotilami, reklamami na jiné hry nebo obsahem), jehož cílem je ztížit hru pro hráče, není povolen. V případě akcí organizovaných více než jednou osobou mohou být potrestány všechny zúčastněné účty.

  Takové situace by měly být hlášeny herní podpoře, hned jakmile nastanou.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited once, last by kruszynka ().

 • 9. Jazyk

  Quote

  Provozovatel hry si vyhrazuje právo vyloučit každého, kdo není schopen mluvit příslušným mateřským jazykem (např. ve hře, na fóru a v oficiálních IRC místnostech). Další povolené jazyky mohou být uvedeny na oficiálním fóru hry.


  Výklad herních pravidel

  Povolený jazyk je čeština, slovenština a angličtina pro ogame.cz.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

 • 10. Porušení pravidel

  Quote

  Jakýkoliv druh porušení pravidel, bude trestán od varování až po trvalé zablokování účtu. O druhu a trvání trestů rozhoduje příslušný GameOperátor a je rovněž kontaktní osobou při jejich řešení.


  Výklad herních pravidel

  Pokud jsi byli zabanováni a přejete si to probrat s Game Operátorem, je to možné pouze skrze podporu. Konzultovat bany na OGame.cz fóru je zakázáno. Herní tým je schopen vám pomoci až po kontaktování podpory.


  Pokusy o získání osobních výhod z rozhodnutí herního týmu není povoleno.


  Použití jakýchkoli prostředků k pokusu o získání osobních informací nebo přihlašovacích údajů jiného hráče není povoleno.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

 • 12. Výjimky

  Quote

  Vedení správy hry si vyhrazuje právo udělovat výjimky z těchto pravidel. Ve zvláštních případech (např. během akcí) mohou být pravidla hry změněna, nebo potlačena. Příslušná skupina hráčů bude informována pokud se na ní tyto výjimky vztahují.


  Výklad herních pravidel

  Je zakázáno používat proxy server, VPN nebo jinou metodu skrývání identity hráče v herním rozhraní.


  Používání proxy pro účely vytvoření spojení mezi hrou a hráčem v případech, kdy by nebylo možné se připojit k hře jiným způsobem, je povoleno pouze s předchozím souhlasem herního týmu. Musí být kontaktována podpora a povolení uděleno co nejdříve, jinak riskujete ban svého účtu. Toto zahrnuje normální i nouzové použití.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited once, last by Dominastor ().

 • 13. Podpora

  Quote

  Při jakýchkoli problémech se hrou kontaktuj náš tým podpory.

  Problémy nahlašuj co nejdříve, díky tomu Ti budeme moci zajistit tu nejlepší podporu. Podporu můžeme poskytnout pouze k problémům, které vznikly během posledních 3 měsíců.


  Výklad herních pravidel

  Pro kontaktování podpory se přihlaste pomocí emailu, kterým jste registrován ve hře. V případě, že ticket nebude odeslán z vaší emailové adresy, nebudeme schopni vám pomoci. Na každý problém použijte prosím jednotlivé tickety.


  Bany a důvěrné informace o účtech jsou probírány pouze s majiteli emailové adresy onoho účtu. S nikým jiným tyto informace probírat nemůžeme, proto se o to prosím ani nesnažte.


  Nekontaktujte svého Game Operátora skrze IRC kvůli svému banu, všechny informace ohledně banů se řeší skrze podporu. Pokud jste byli zabanováni, kontaktujte podporu. Odpověď na váš ticket může Game Operátorům zabrat až 48 hodin. Pokud neobdržíte odpověď do 48 hodin, kontaktuje Super Game operátora (SGO). Pokud ani SGO neodpoví do 48 hodin, kontaktujte Game Admina.


  Při použití podpory musíte postupovat podle vedení hry. Normální hierarchie vedení hry je: Game Operator (GO), Super Game Operator (SGO), Game Admin (GA). Členové herního týmu můžou ticket posunout vždy pouze o jeden stupeň výš. To znamená, že váš ticket nemůže jít rovnou k Game.

  Board Administrator OGame.cz since 15.12.2018.

  Edited once, last by Dominastor ().