Výklad pravidel HRY

 • 1. Účty

  Quote

  Vlastník herního účtu je vlastník lobby účtu, na kterém je herní účet umístěn.

  Každý účet může být hrán výhradně jedním hráčem. Jedinou povolenou výjimkou je zastupování na účtu.

  Výměny herních účtů jinému uživateli jsou povoleny pouze při využití funkce „Darování účtu“ v rámci lobby účtu.

  Lobby účty nelze převádět jiným.


  Výklad herních pravidel

  Předávání a výměna účtů jsou nyní prováděny výhradně samotnými hráči v rámci jejich vlastních Lobby. Osoba předávající účet použije v Lobby funkci ‘Vygenerovat darovací kód’ a poté předá daný kód novému majiteli, který ho uplatní ve funkci ‘Zadat kód’ ve svém vlastním Lobby k převzetí daného účtu.


  Je zakázáno sdílet údaje k Lobby s jinými hráči; pokud tak učiníte, nebudeme schopni Vám nabídnout podporu v případě, že se v důsledku toho stane s Vašimi herními účty.

 • 2. Multi-účty

  Quote

  Každý hráč smí na jednom vesmíru mít pouze jeden účet.

  Pokud jsou dva či více účtů většinou, občas či trvale hrány z jedné sítě (např. školy, univerzity, internetové kavárny), je silně doporučeno o této skutečnosti předem informovat Game Operátora prostřednictvím http://support.cz.ogame.gameforge.com.


  Výklad herních pravidel

  Pokud Vy a jiný hráč hrajete na stejném vesmíru na stejné síti/IP adrese z nějaké důvodu, ať už dočasně nebo trvale, musíte to oznámit operátorovi hry prostřednictvím Ticket systému.


  Pokud sdílíte síťovou/IP adresu s jiným hráčem na stejném vesmíru, můžete obchodovat za použití schválených obchodovacích poměrů, být ve stejné alianci, navzájem se bránit v APP, létat společně v APP proti jiným hráčům. Nesmíte útočit na sebe navzájem za žádných okolností.


  Pokud sdílíte síťovou/IP adresu s jiným hráčem na stejném vesmíru, každý hráč může hrát pouze na svém účtu, pouze se svého zařízení a ani jeden z hráčů nesmí hrát na účtech, které mu nepřísluší.

 • 3. Zastupování na účtu

  Quote

  Zastupování účtu dává hráči možnost, aby jinému hráči umožnil starat se o jeho účet namísto něj.

  Zastupování na účtu je povoleno nejvýše 48 hodin.

  Zastupování na účtu je možné pouze pomocí systému „zastupovacího kódu“, který je k dispozici v lobby. Zatímco je účet zastupován, nemůže provádět bitevní aktivity s jinými hráči.

  Údaje k lobby nelze předávat dalším hráčům. Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k permanentní blokaci lobby účtu za sdílení účtu.


  Výklad herních pravidel

  Pro vytvoření zástupu na účtě musíte použít funkci „Vygenerovat kód k zastupování“, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky v Lobby, v rozevírací nabídce po kliknutí na Vaši emailovou adresu. Zastupující se pak dostane k Vašemu účtu pomocí funkce „Zadat kód“, která se nachází ve stejné rozbalovací nabídce. Nejste oprávněni sdílet své přihlašovací údaje do Lobby s jinými hráči. Pokud tak učiníte, nebudeme schopni Vám nabídnout podporu v případě, že byste přišli o Váš Lobby účet a chtěli ho získat zpátky.


  Máte-li jakékoliv potíže s procesem zástupu na účtu, obraťte se na svého OGame operátora na adrese ogame.support.gameforge.com/cz.


  Zastupující může zapnout na účtu mód dovolené.


  Zastupující může v době, kdy je účet pod jeho kontrolou, odvolat jakoukoliv letku, která byla již odeslána.


  Zastupující nesmí odesílat špionáže, útoky, APP útoky, APP obrany a ani Mise zničení měsíce.


  Zastupující nesmí vypnout na účtu mód dovolené.

 • 4. Bušení

  Quote

  Nemůžeš zaútočit na jakoukoli planetu či měsíc, které jsou ve vlastnictví aktivního hráče, více než 6krát za 24 hodin. Toto pravidlo platí i pro ničení měsíce. Toto pravidlo se nevztahuje na útoky špionážních sond a meziplanetárních raket. Výjimkami jsou vesmíry, kde je možné aktivní drancování špionážními sondami.

  Bušení je povoleno pouze v případě, kdy je tvá aliance ve válce s jinou aliancí. Válka musí být oznámena na příslušném fóru OGame, ve správné sekci a musí být v souladu s pravidly fóra.

  Vyšetřování bušení proběhne pouze ve chvíli, kdy bude hráč nahlášen.


  Výklad herních pravidel

  Pod Pravidla Války patří všechny války, které odpovídají Pravidlům Diplomacie a neslouží pro obcházení pravidla bušení.

  Pravidlo bušení se ruší během války zúčastněných – jednotlivce proti alianci stejně tak během války 2 aliancí.

  Měsíc a planeta jsou považované za samostatné cíle. To znamená, že platí 6 útoků na měsíc a 6 na planetu.

  Útoky špionážními sondami a meziplanetárními raketami se do pravidla bušení nepočítají.

  Útoky špionážními sondami na serverech, kde mají špionážní sondy nákladovou kapacitu, se započítávají do bušení. Bez ohledu na množství ukradených surovin či počet útočících sond.

  Útočící letky, které byly kompletně zničeny, se POČÍTAJÍ do bušení.

  Na inaktivní (i,I) hráče se nevztahuje pravidlo bušení.

  Všechny mise na zničení měsíce se počítají do Bušení bez ohledu na výsledek bitvy nebo výsledek ničení měsíce.

  Vesmír JUPITER - limit bušení zvednut na 12 útoků.

 • 5. Strkání


  Výklad herních pravidel

  Všechny provedené obchody, dělení surovin při pomoci s recyklací a dělení surovin z APP akcí musí být dokončeny do 72 hodin, pokud potřebujete více času, kontaktujte Game Operátora a požádejte o čas navíc skrze podporu.

  Poměry obchodů se musí pohybovat v rozmezí mezi 3:2:1 a 2:1:1. Obchody provedené mimo tento poměr budou hodnoceny jako strkání.

  Pokud jste byli zabanováni za strkání, všechny přebytečné suroviny ze strkání se musí vrátit na jakoukoliv planetu Game Operátora. Pokud si nebyl kontaktován kolik surovin máš kam poslat, obraťte se prosím na podporu.

  Hráči na nižším umístění v žebříčku si mohou nechat nastřelit měsíc hráčem výše postaveným a nechat si pole trosek. Pokud je to naopak, hráče výše postavený musí zaplatit hráči za nástřel měsíce, a to v poměru 3:2:1 až 2:1:1.


  Je doporučeno se obrátit na podporu v každém případě, kdy hráč níže umístěný v žebříčku posílá suroviny z jakýchkoliv akcí hráči výše postavenému. Kontaktováním podpory se vyhnete případnému banu.


  Hráč má nárok na suroviny z APP akcí, pouze pokud jeho letka výrazně pomohla k výsledku bitvy. Například, zapojením 1 velkého transportéru do APP bitvy není dostatečným důvodem na nárok části zisku.


  Pokud hráč náhodou dostane suroviny od statisticky níže postaveného hráče, nesmí si je ponechat. Na vlastní zodpovědnost je pošle zpět dotyčnému statisticky níže postavenému hráči a kontaktuje Game Operátora skrze podporu s podezřením na pokus o strkání. Pokud podporu nekontaktujete a suroviny si ponecháte, budete zabanován.

 • 6. Zneužívání chyb ve hře / Skriptování

  Quote

  Úmyslné zneužívání chyby ve hře s cílem získání výhody či její úmyslné nenahlášení je striktně zakázáno. Používání programu jako rozhraní mezi hráčem a hrou není povoleno. Jakékoli jiné formy automaticky generovaných informací vytvořené s cílem zlomyslného zneužití jsou také zakázány. Výjimky jsou uvedeny na fóru hry.


  Výklad herních pravidel

  Chyby, také viditelné chyby v herním designu a/anebo chyby v herním rozhraní a / anebo viditelné zvláštní chování scriptů musejí být nahlášené (pokus o vytvoření lagu atd).


  Už jen pokus, anebo používaní chyb ve hře bude potrestané.

 • 7. Výhrůžky v reálu

  Quote

  Jakékoliv hrozby, týkající se reálného života jiného hráče, člena týmu, zaměstnanců Gameforge, či jakékoliv jiné osoby jsou přísně zakázány.

 • 8. Urážky a spam

  Quote

  Jakékoli urážky a spam nejsou povoleny.


  Výklad herních pravidel

  Komentáře, které mohou urazit hráčovu čest jsou zakázány.


  Vulgarity a urážky jsou zakázány.


  Názvy planet a měsíců nesmí být jakkoliv urážlivé. Pokud budou herním týmem (GO) považovány za urážlivé, bude název změněn a/nebo bude hráč varován či zabanován, záleží na závažnosti situace (přestupku).


  Urážlivý obsah aliančních stránek bude odstraněn a zakladel aliance může být varován či zabanován, záleží na závažnosti situace (přestupku).


  Každý úmyslný čin narušit hráčovo rozhraní není povoleno; patří sem, ale není omezen na, spamování osobními zprávami, špionážními zprávami, spam přehledu, a reklamy jiných her či jiných herních obsahů.


  Pokud budete odhalen při posílání urážlivých zpráv jiným osobám, urážek nebo spamu, váš příspěvek může být cenzurován, nebo můžete být dočasně či natrvalo zabanován, záleží na závažnosti situace (přestupku).

 • 9. Jazyk

  Quote

  Provozovatel hry si vyhrazuje právo vyloučit každého, kdo není schopen mluvit příslušným mateřským jazykem (např. ve hře, na fóru a v oficiálních IRC místnostech). Další povolené jazyky mohou být uvedeny na oficiálním fóru hry.


  Výklad herních pravidel

  Povolený jazyk je čeština, slovenština a angličtina pro ogame.cz.

 • 10. Porušení pravidel

  Quote

  Jakýkoliv druh porušení pravidel, bude trestán od varování až po trvalé zablokování účtu. O druhu a trvání trestů rozhoduje příslušný GameOperátor a je rovněž kontaktní osobou při jejich řešení.


  Výklad herních pravidel

  Pokud jsi byli zabanováni a přejete si to probrat s Game Operátorem, je to možné pouze skrze podporu. Konzultovat bany na OGame.cz fóru je zakázáno. Herní tým je schopen vám pomoci až po kontaktování podpory.


  Pokusy o získání osobních výhod z rozhodnutí herního týmu není povoleno.


  Použití jakýchkoli prostředků k pokusu o získání osobních informací nebo přihlašovacích údajů jiného hráče není povoleno.

 • 12. Výjimky

  Quote

  Vedení správy hry si vyhrazuje právo udělovat výjimky z těchto pravidel. Ve zvláštních případech (např. během akcí) mohou být pravidla hry změněna, nebo potlačena. Příslušná skupina hráčů bude informována pokud se na ní tyto výjimky vztahují.


  Výklad herních pravidele

  Je zakázáno používat proxy server, VPN nebo jinou metodu skrývání identity hráče v herním rozhraní.


  Používání proxy pro účely vytvoření spojení mezi hrou a hráčem v případech, kdy by nebylo možné se připojit k hře jiným způsobem, je povoleno pouze s předchozím souhlasem herního týmu. Musí být kontaktována podpora a povolení uděleno co nejdříve, jinak riskujete ban svého účtu. Toto zahrnuje normální i nouzové použití.

 • 13. Podpora

  Quote

  Při jakýchkoli problémech se hrou kontaktuj náš tým podpory.

  Problémy nahlašuj co nejdříve, díky tomu Ti budeme moci zajistit tu nejlepší podporu. Podporu můžeme poskytnout pouze k problémům, které vznikly během posledních 3 měsíců.


  Výklad herních pravidele

  Pro kontaktování podpory se přihlaste pomocí emailu, kterým jste registrován ve hře. V případě, že ticket nebude odeslán z vaší emailové adresy, nebudeme schopni vám pomoci. Na každý problém použijte prosím jednotlivé tickety.


  Bany a důvěrné informace o účtech jsou probírány pouze s majiteli emailové adresy onoho účtu. S nikým jiným tyto informace probírat nemůžeme, proto se o to prosím ani nesnažte.


  Nekontaktujte svého Game Operátora skrze IRC kvůli svému banu, všechny informace ohledně banů se řeší skrze podporu. Pokud jste byli zabanováni, kontaktujte podporu. Odpověď na váš ticket může Game Operátorům zabrat až 48 hodin. Pokud neobdržíte odpověď do 48 hodin, kontaktuje Super Game operátora (SGO). Pokud ani SGO neodpoví do 48 hodin, kontaktujte Game Admina.


  Při použití podpory musíte postupovat podle vedení hry. Normální hierarchie vedení hry je: Game Operator (GO), Super Game Operator (SGO), Game Admin (GA). Členové herního týmu můžou ticket posunout vždy pouze o jeden stupeň výš. To znamená, že váš ticket nemůže jít rovnou k Game.