Regler for Kamprapporter


 • Dansk:


  • Teknologier for begge spillere må gerne påføres (Våben-, Skjold- og Panserteknologi)
  • Recycle rapporten må gerne medføres.
  • Begge spilleres navn, alliance og TD (Total Damage*) skal indgå i titlen.
  • En kamprapport skal have min. 100 millioner TD for at kvalificere sig til Top10-listen. Dertil skal min. 10% af TD komme fra ødelagt flåde.
  • Der skal vælges ét af de følgende prefix til overskriften: IPM Assault, Defence bash, Fleetcrash, Basic 20%, Advanced 20%, Super Advanced 20%, Hyper Advanced 20% eller Ex-Top 10


  - Defence Bash: når du primært ødelægger forsvar uden at nå en RM på 2.000.000 enheder. Ruinmark fra ødelagt forsvar tæller ikke med i de 2.000.000 enheder.

  - Fleetcrash: når din kamprapport ikke når op på en RM på 2.000.000 enheder. Dette inkluderer raids på inaktive, moonshots og sat-smashes.

  - Basic 20%: hvis ruinmarken er større end 2.000.000 enheder.

  - Advanced 20%: hvis der er over 100 millioner totale tab i angrebet.

  - Super Advanced 20%: hvis der er over en Billion (læses som 1.000.000.000) totale tab i angrebet.

  - Hyper Advanced 20%: hvis der er over et hundrede Billioner (læses som 100.000.000.000) totale tab i angrebet.  English:


  • The technologies are allowed to be posted (Weapon, Shield and Armor)
  • The recycling reports are allowed to be posted.
  • Both players names, ally and the TD (Total Damage*) has to be in the headline.
  • A CR needs to have at least 100 million TD done to qualify as Top10. In addition, a minimum of 10% of the total damage caused must come from fleet damage.
  • Choose one of the following tags: IPM Assault, Defence bash, Fleetcrash, Basic 20%, Advanced 20%, Super Advanced 20%, Hyper Advanced 20% or Ex-Top 10


  - Defence Bash: when you mainly crash defence without reaching a DF of 2,000,000 units. Debris from destroyed defence does not count into the 2,000,000 units.

  - Fleetcrash: when your CR does not reach a DF of 2,000,000 units. This inculdes raids on inactives, moonshots and sat-smashes.

  - Basic 20%: if the debris field is larger than 2,000,000 units.

  - Advanced 20%: if there are over 100 million total losses in the attack.

  - Super Advanced 20%: if there are over one Billion (read as 1,000,000,000) total losses in the attack.

  - Hyper Advanced 20%: if there are over one hundred Billion (read as 100,000,000,000) total losses in the attack.  OBS:
  - Total Damage er angriber + forsvarers tab i kamprapporten


  Former TM - OGame.dk

  The post was edited 4 times, last by Al Capone ().