⭐⭐ Μηνιαία Συντήρηση Servers ⭐⭐

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Πέμπτη 18 Ιουλίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Τρίτη 20 Αυγούστου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου μεταξύ 06:00 CEST και 09:00 CEST οι παίκτες μπορεί να αντιμετωπίσουν μικρά προβλήματα σύνδεσης.


  Δεν πρόκειται για προγραμματισμένη συντήρηση, αλλά για συντήρηση του δικτύου και το παιχνίδι μπορεί να επηρεαστεί όταν οι περιηγητές προσπαθήσουν να ξανασυνδεθούν.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 13:00 - 13:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Τρίτη 17 Μαρτίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Τρίτη 21 Απριλίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Δευτέρα 27 Απριλίου θα έχουμε ακόμη μία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 06:00 και 09:00 CEST.

  Κατά της διάρκεια αυτής της συντήρησης δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Από τις 05:00 έως 10:00 CEST θα ενεργοποιηθεί απαγόρευση επιθέσεων.


  Η ομάδα του ogame.gr

  This post has previous ve

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Τρίτη 19 Μαίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,  Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.

  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Edit: Ο server 120 θα μετακινηθεί μετά τη μηνιαία συντήρηση.

  Θα υπάρξει μπλοκ επιθέσεων 2 ωρών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης.  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr

 • Αγαπητοί παίκτες,


  Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μηνιαία συντήρηση. Θα γίνει μεταξύ 11:00 - 11:25.
  Θα κρατήσει λίγα λεπτά, μέσα στα οποία δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο παιχνίδι.


  Η ομάδα του ogame.gr