Složení letky

 • Složení letky

  Vybalancovaná letka je jeden ze základních kamenů každého úspěšného letkaře, hlavně pak v pozdějších fázích hry. Samozřejmě ale hraje roli i v počátcích každého vesmíru. První věc, kterou musíte pochopit je, že zde není žádný perfektní poměr mezi loďmi. To, jak bude vaše letka vypadat, se bude odvíjet hlavně od toho, jaké cíle hodláte ničit, například ničení letek, ničení obrany apod., nebo jako nejlepší letkaři, od každého trochu. Samozřejmě záleží i na tom, s jakou komunitou hrajete a v jaké fázi hry se nacházíte (pozn. překladatele začátek, pozdější fáze apod.).

  První část této příručky vám ukáže a vysvětlí jednotlivé fáze hry z pohledu fleetera a ukáže vám, jak by se měly přizpůsobovat letky v závislosti na probíhající fázi.

  Celé rozfázování neberte jako přesnou dataci, jelikož u každého vesmíru jsou fáze rozvrženy trochu jinak. Spíš ji berte jako popis, co se kdy děje.

  V druhé části příručky budou probrány jednotlivé lodě a vysvětleny jejich slabiny, silné stránky, využití a jak spolu lodě spolupracují.

  ---

  Start nového vesmíru (0–3 týdny)


  V prvních pár dnech budou vaše první lodě převážně Malé Transportéry a pár Lehkých Stíhačů, které vám pomohou dostat se přes těch pár Raketometů v oponentově obraně.

  Jak hra postupuje, letky hráčů se začínají lišit a je velmi těžké říci, co stavět, jelikož to závisí hlavně na hráčích, kteří s vámi hrají ve stejném vesmíru. Ale převážně budou

  Malé a Velké Transportéry, doprovázeny několika Lehkými a Těžkými Stíhači v čele s pár Křižníky, to jediné, co budete prvních pár týdnů potřebovat. Někteří lidé však raději než Lehké Stíhače staví Těžké Stíhače, protože jsou dobré proti všem typům obrany s výjimkou Gauss a Plasma Kanonů. Ale od pokročilejších fází jsou prakticky nepoužitelné (Vysvětleno v „Důležitost fodderu“), takže stavba Těžkých Stíhačů nemusí být nejlepší nápad v počátcích vesmíru. I když jsou zpočátku velice výhodné, neměly by být velkou částí vaší letky.

  ---

  Začátek (3 týdny–4 měsíce)


  Jakmile uvidíte první Gauss Kanony na planetách, přišel čas pro Bitevní Loď. Měly by být vaší hlavní raidovací lodí do doby, než se začnou objevovat skupiny Plasma Kanonů.

  Jakmile dosáhnete hranice několika stovek Bitevních Lodí, Lehké Stíhače se pro vás stanou výhodnými, i když stále ne pro ničení obrany, jako pro ničení letek. Toto by měla být i správná doba pro start se stavbou Bitevních Křižníků, pokud často sestřelujete letky. Jelikož většina hráčů teď bude mít letky složené hlavně z Křižníků a Bitevních Lodí, Bitevní Křižník se stane extrémně efektivní lodí díky její Rychlé Střelbě. I přesto, pokud se zaměřujete hlavně na raidování, nejlepší bude nechat své LS a BK sedět doma a stále stavět BL.

  Jakmile se stane BL vaší hlavní raidovací lodí, pokud jste se nerozhodl dříve, měl byste přestat stavět TS, jelikož jsou v pozdních fázích hry neefektivní.

  Je velice obtížné určit nějaký poměr lodí, jelikož se vaše letka bude každým dnem drasticky měnit.

  Musíte si najít nejlepší cestu, jak vytěžit co nejvíce jak z raidování, tak ze sestřelování letek a následně ze získaných surovin postavit co nejvíce lodí za co nejkratší čas.

  ---

  Pokročilá fáze hry (4 měsíce–1 rok)


  Teď je ten čas, kdy začíná hodně záležet na poměrech lodí, jelikož ve vesmíru bude spousta letek, některé z nich relativně správné, ale hlavně zde záleží na tom, proti čemu stojíte. Pokud jste tedy do teď nepostavil nějaké větší množství fodderu, je čas s tím začít.

  Množství fodderu závisí hlavně na složení vaší letky, přičemž základem pro efektivní letku by se měl počet fodderu přibližně rovnat pětinásobku vašich BL a jak bude hra postupovat, tak až na desetinásobek fodderu ku BL.

  Po pár měsících se začnou objevovat planety se spoustou PV a hráči začnou být nevýděleční. A to je čas pro Bombardéry a Ničitele. Přestože jsou B tak efektivní proti obraně, dokud nevyzkoumáte Hyperpohon na level 8, neměly by být moc používány pro jejich pomalý přesun.

  Ale měl byste setrvat s raidováním za pomoci BL tak dlouho jak to půjde, jelikož na proražení obrany bude potřeba většího počtu N. Samozřejmě, N se dají použít i na ničení letek, ale kvůli jejich malé rychlosti by obzvláště takhle brzo neměly být používány pro útoky typu probe and smash (Oskenuj a sejmi).

  Dobrou alternativou je postavit LS místo N, protože jsou mnohem rychlejší, levnější a vedou si stejně dobře proti lodím (a některým obranným strukturám).

  Letky se teď budou skládat hlavně z BL, BK, K a LS. Spousta hráčů podceňuje nedostatek K a LS a to je přesně ten důvod, proč byste neměl. Při rozhodování, kolik Křižníků postavit, se rozhodujte na základě fodderu vašich oponentů, ale v základu byste měl mít poměr 1:1 s Bitevními loděmi. Tento poměr se ale bude postupně zvětšovat, takže za rok je dobré mít Křižníky a Bitevní lodě v poměru 2:1 nebo 3:1. Toto ale není ani náhodou nějaký pevně stanovený poměr, poměr záleží hlavně na typu vesmíru, kde hrajete. A proto je dobré si toto párkrát nasimulovat.

  V této fázi, i když budete v TOP 10, budete neustále potkávat letky podobné té vaší. Často ale s nedostatkem fodderu nebo Křižníků. Pak je váš fodder roztrhá na kousky (Vysvětleno v „Důležitost fodderu“).

  A ačkoliv má váš soupeř vybalancovanou letku, nejlepší zbraní proti ní je ještě lépe vybalancovaná letka.

  ---

  Po roce


  V tomto okamžiku budou planety obsahovat velké množství PV, takže BL začnou ztrácet na účinnosti. Lékem jsou Bombardéry + Ničitele. Ačkoliv ani jeden z nich není důležitý pro balancovanou letku, hodně pomohou. Bombardér je samozřejmě používán pouze proti obranným strukturám, ale Ničitel je velmi všestranná loď (i když pomalá). Obě mohou být velice efektivní proti obraně i proti letkám.

  Popravdě zde není žádný poměr stavby těchto lodí, ale poměr 0.5N: 1BL by neměl být překročen a u Bombardérů by měl být ještě trochu nižší. Po nějakém čase se z Ničitele stane dobrá raidovací loď, pokud předpokládáme, že jich máte dost.

  ---

  Pozdní fáze (1 rok a více)


  Po prvním roce začne vesmír pomalu umírat a aktivita hráčů se rapidně sníží. To znamená, že se musíte přizpůsobit úbytku hráčů. Už nemůžete očekávat 3-4 otočky raid a vždy velkou kořist.

  To znamená, že suroviny je mnohem těžší získat a letkaři začínají napadat opevněné hráče (želvy) mnohem více než dříve. Když se chystáte na želvu, součástí vaší letky by měly být Ničitele (s Bombardéry i bez nich), nebo velké letky LS. Mnoho hráčů si vybírá LS (vysvětleno dole), ale Ničitelé taky nejsou špatná volba.

  Kterou z těchto dvou kombinací budete provozovat také ovlivní způsob, jakým bude zbytek letky využíván. Pokud tedy preferujete rychlé útoky, budete mít mnoho LS pro tyto příležitosti.

  Dále se také začínají objevovat letky Hvězd Smrti. Ničitelé jsou zdaleka nejlepší volbou v boji proti HS, ale profit se dá získat i bez nich.

  Pokud tedy preferujete boj s Ničiteli, neznamená to, že byste měl zanedbat fodder, ale že ho budete mít o trochu méně. To samé platí i pro Ničitele, jelikož také není nejlepší nemít žádné Ničitele v pozdní fázi.

  Proti letkám bez HS tedy můžete letět bez Ničitelů, ale proti HS je vždy dobré mít pár Ničitelů, aby jim oslabili štíty.

  Pokud jste na vesmíru od samého začátku, nejspíš budete mít mnohem větší letku než ostatní. To znamená, že pokud budete chtít někomu sestřelit letku, většinou pošlete jenom část své letky. A to je ten okamžik, kdy začne mít BK vliv. Když jste mnohem silnější než oponent, většinou stačí jenom poslat velký počet BK a jsou celkem výdělečné. To ale neznamená, že byste měl stavět jenom BK (nebo jakoukoliv jinou loď). Preferuji poměr 1:1, ale záleží také na osobních preferencích. Důležité je také pochopit jak BK funguje sám a v letce, abyste mohl co nejlépe využít jeho potenciál.

  ---

  Důležitost fodderu


  Nejčastější chyba u nezkušených letkařů je ta, že často úplně postrádají fodder (krytí). Pochopení toho, jak bitvy v Ogame fungují, je jednoduché si chybně odvodit:

  „Čím mám silnější loď, tím mám silnější letku.“

  Vysvětlím, proč je toto špatná myšlenka.

  Každá loď (nezáleží na síle) je schopna za jedno kolo sestřelit jenom jednu loď.

  Př. Nezáleží na tom, jestli HS zasáhne LS nebo Ničitel, jedna loď byla zničena. Ale to také není úplně pravda, protože existuje Rapid Fire (Rychlá Střelba).

  Takže protože si lodě vybírají cíl úplně náhodně, je pravděpodobnější, že bude zasažen fodder a ne nějaká důležitá loď (Pokud dodržujeme poměr). Fodder chrání vaše silnější lodě a zároveň brání před Rychlou Střelbou do silnějších lodí.

  I přesto jsou však LS nejlepší raidovací lodí vůbec. Je levná, rychlá a má malé ztráty proti typické obraně. Ztratíte tedy 3 Kovu: 1 Krystalu, ale zároveň ochrání vaše MT, které neuvěřitelně zrychlí útok v porovnání s VT. Typická obrana znamená hodně R a LL, které kryjí PV. Nejčastěji budete mít větší profit útokem LS, než Ničiteli a Bombardéry. Někdy sice ne v čistých ztrátách, ale v ušetřeném deuteriu. Pamatujte ale, že LS se stanou účinnými v okamžiku, kdy planety začnou mít skupiny PV.

  Proč jsem nezmínil TS? Dobrá, ano mohou být použity jako fodder, ale je mnohem dražší a LS odvede svou práci lépe, když jde o obranu MT. Takže ano, TS může být použit jako fodder, ale není to ta optimální možnost. A optimální možnost je to, co tu hledáme ne?

  Pokud nejsou dobrý fodder, k čemu tedy jsou? V počátcích vesmíru, kdy se obrana skládá převážně z Raketometů, LL, TL, IK, jsou zdaleka nejlepší raidovací lodí a chrání MT stejně dobře jako LS(Od impulzního pohonu level 5 jsou pak útoky ještě rychlejší.). Problém je v tom, že jakmile se začnou objevovat Gauss Kanony a Plasmové Věže, HS začne ztrácet na významu. Takže pamatujte, že až budete stavět HS, nikdy jich nestavte příliš, protože v pozdní fázi je jen zřídka kdy využijete.


  ---

  Lodě

  ---

  Lehký Stíhač :lightfighter:


  Nevýhody: Celkem pomalý

  Výhody: Levný, všestranný


  Jak a kdy je používat:

  Bitevní loď+ Lehký stíhač jsou velmi dobrá kombinace proti např. Ničitelům a Bitevním Křižníkům. Pokud nemáte moc (nebo žádné) Ničitele, jsou efektivní proti HS, když je umístíte do druhého app slotu, kdy v prvním slotu jsou těžké lodě, které odpálí štít. Měly by být používány pouze, pokud jsou očekávány těžké ztráty.


  Dobrý proti: Ničitel, BK, Raketomet, LL, PV

  Špatný proti: Křižník, TL, IK

  ---

  Těžký stíhač :heavyfighter:


  Nevýhody: Drahý jak na stavbu, tak na palivo. Je velice vzácně dobrý použít v kombinaci, nebo sám proti čemukoliv.

  Výhody: Celkem Rychlý


  Jak a kdy je používat:

  LS+TS, nebo jenom TS je dobrý proti několika typům obrany, hlavně s velkým počtem TL a IK.


  Dobrý proti: Dobrý proti všem lodím kromě BK a HS. Dobrý proti Raketometům, LL, TL, IK

  Špatný proti: BK, Gauss, Plasma  ---

  Těžké lodě

  ---

  Křižník :cruiser:


  Křižník je také jednou z těch lodí, kterou nezkušení hráči stavějí v příliš malých počtech. Je to jediná loď (s výjimkou HS), která má RS proti LS, takže je nesmírně důležitý při sestřelování letek s velkým fodderem, ale také hodně pomůže při boji s určitými typy obranných struktur. Někteří hráči říkají, že je Křižník nejlepší raidovací lodí, ale kvůli přítomnosti Plasem a Gaussů v obraně je často samotný Křižník horší volbou než kombinace jiných lodí. A pokud v obraně žádný Plasmový, ani Gauss kanon není, stále se víc vyplatí poslat TS. Na počtu Křižníků ve vaší letce záleží hlavně na velikosti fodderu vašich soupeřů, ale v pokročilé fázi je neobvyklé mít poměr menší než 1K : 1BL a v pozdní fázi 3K: 1BL.  Nevýhody: Není moc odolný, má velké ztráty pokud není kryt fodderem.

  Výhody: Extrémně rychlý, Levný


  Jak a kdy je používat:

  Křižník je loď, která si velmi zřídkakdy vede dobře jenom o samotě. Potřebuje tedy krytí fodderu. Používá se hlavně na ničení velkých „želv“ a letek.


  Dobrý proti: LS a Raketomety, vede si obstojně proti LL, TL, IK

  Špatný proti: BK, BL, Gauss a Plasma

  ---

  Bitevní loď :battleship:


  Bitevní loď je základem každé letky, stojí 3:1(kov:krystal) a má poměrně velkou sílu a solidní odolnost. Pro nováčky je to pravděpodobně nejoblíbenější loď už kvůli jejímu poměru surovin potřebných ke stavbě. Ale i přesto by tato loď neměla být majoritní částí vaší letky. Ze začátku je toto opravdu dobrá raidovací loď a později se uplatní v kombinaci s Bitevními křižníky při útocích na malé letky. Protože Bitevní loď postrádá Rychlou Střelbu, je často neefektivní pokud ji pošlete samotnou. Normálně se používá jako efektivní způsob jak zničit Bitevní Křižníky a Ničitele, nebo jako fodder při boji proti určitým kombinacím letek. Při útoku s celou letkou jsou dobře chráněny fodderem a jsou levný a efektivní způsob jak udělit obrovské poškození nepřátelským těžkým lodím.


  Nevýhody: Absence Rychlé Střelby

  Výhody: Velice rychlá, levná a odolná


  Jak a kdy je používat:

  Kvůli absenci RS, ale vysoké síle je potřeba tuto loď kombinovat s jinými, které Rychlou Střelbu mají (např. BK). Pokud máte letku větší než váš oponent, kombinace BL+BK je velice dobrá a rychlá. V kombinaci s LS jsou výborné proti BK a Ničitelům. Je velmi dobrá proti obranným strukturám ze začátku vesmíru.


  Dobrá proti: Bombardér, Gauss

  Špatná proti: LS, BK, Plasma

  ---

  Bitevní Křižník :bcruiser:


  Někteří říkají, že je Bitevní Křižník moc přeceňován a je příliš drahý na výrobu, což je do určitých mezí pravda. Je pravda, že je BK drahý na výstavbu (poměr Kov: Krystal a deuterium), na druhou stranu ale provoz této loďky nestojí skoro žádné deuterium a navíc je jednou z nejrychlejších lodí ve hře. Protože nezkušení hráči často staví málo fodderu, v mnoha případech se vyplatí poslat pouze BK, díky jeho Rychlé Střelbě. Je ale třeba dávat pozor na letky s velkým množstvím fodderu, Ničitelů a Plasem, kde BK budou ničeny velice rychle.

  Poměr BK vůči ostatním lodím opravdu není tak důležitý, protože tolik neovlivňuje vybalancování letky jako takové. Má znatelnou RS proti K a BL, ale v bojích společně s kompletní letkou to bude stěží znatelná výhoda. Normálně ale budete ničit letky, které budou menší, než ty vaše a to je to, v čem Bitevní Křižník exceluje.


  Nevýhody: Vysoké Náklady, nízká odolnost

  Výhody: Velmi rychlý, RS proti většině lodí, nízká spotřeba paliva


  Jak a kdy je používat:

  Jak již bylo zmíněno, když máte mnohem větší letku než soupeř, výborně odvede svou práci v kombinaci s BL. Pokud ale útočíte na letku (bez HS), BK by měly být součástí prakticky jakékoliv letky, kterou pošlete. Pokud ale máte opravdu několikanásobnou přesilu, ve většině případů je nejvýnosnější poslat jenom BK.


  Dobrý proti: MT, VT, TS, K, BL

  Špatný proti: LS, Ničitele, Plasmy


  ---

  Bombardéry a Ničitele jsou ve skutečnosti jedinými loděmi (kromě TS), které nejsou důležitou částí vaší letky, ale jde hlavně o to, jaké jsou vaše priority. Pokud jsou vaším cílem želvy, je určitě dobrý nápad nějaké mít. Pokud ale lítáte hlavně na cizí letky, doporučuji raději stavět jiné typy lodí. Jde hlavně o rychlost útoku. Pokud se ale chystáte na HS, je důležité nějaké Ničitele v útočící letce mít, protože celkem sníží ztráty vzhledem k relativně malé RS z HS proti Ničitelům. I když umístit LS+BL do druhého APP slotu je také dobrý nápad. Těžké lodě jsou umístěny do prvního APP slotu pro případ naskakování RS z HS.

  Není zde žádný doporučený poměr, ale není dobré stavět masivní letku z Ničitelů a Bombardérů do pozdní fáze hry, což znamená 1-2 roky v závislosti na druhu vesmíru.

  ---

  Ničitel :destroyer:


  Nevýhody: Pomalý, Drahý, Vysoká spotřeba paliva

  Výhody: Síla, Odolnost


  Kdy a jak je používat:

  V kombinaci s Bombardéry fungují proti jakékoliv obraně, pokud se v ní nevyskytuje mnoho Raketometů. Pokud nemáte dostatek Ničitelů, když útočíte na HS, dobrý nápad je přidat LS.


  Dobrý proti: BK, Gauss, Plasma

  Špatný proti: Jakýkoliv druh fodderu (Lodě i obrana), dokonce i proti BL

  ---

  Bombardér :bomber:


  Nevýhody: Pomalý, velká spotřeba paliva

  Výhody: Solidní výdrž, výborná RS proti obraně


  Jak a kdy je používat:

  Jak bylo již zmíněno, Ničitele + Bombardéry


  Dobrý proti: Všechny obranné struktury s výjimkou Plasmy

  Špatný proti: Všechny lodě a Plasma, s výjimkou BK

  ---

  Hvězda Smrti :deathstar:


  Nejvíc hráčů používá HS jako způsob FS. Jde s ní lehce udělat 7+ hodinovou těžbu do vlastních trosek, což vám ušetří spoustu deuteria, které byste spotřeboval při FS bez HS. Je také hodně známé raidování želv s pomocí HS ve větších počtech. Jediný problém je, že HS jsou hodně pomalé. To vede ke spoustě promarněných útoků a co hůř, dlouhá doba letu dává obránci spoustu času naplánovat si obranu, nebo vás odchytit na vaší cestě zpátky. Želvy, které používají HS jako způsob obrany mají většinou uzpůsobenou obranu tak, aby vám sestřel HS znevýhodnili. Ale výhodou HS je, že jsou extrémně odolné a jsou schopny beze ztrát odletět i z nerozhodné bitvy. Samozřejmě, HS je také výbornou obrannou lodí. Musíte si také zvážit všechny klady a zápory, než se rozhodnete vybudovat letku z Hvězd Smrti.


  Nevýhody: Extrémně nízká rychlost letu

  Výhody: Velmi vysoká odolnost, schopnost na jednu ránu zničit cokoliv kromě jiné HS


  Jak a kdy je používat:

  Jako jediná z lodí je HS schopna operovat na vlastní pěst, pokud neočekáváte vysoké ztráty při použití pouhých HS. HS jsou používány pro bezeztrátový zisk na želvách.


  Dobrá proti: Cokoliv, kromě HS

  Špatná proti: Téměř nic, kromě HS

  ---

  Civilní lodě


  Počet vašich VT :slargecargo: by měl záviset čistě na tom, kolik surovin hodláte převážet. MT :ssmallcargo: jsou jednou z hlavních lodí jak při raidování, tak při velkých náletech a měly by být v poměru 1.5MT : 1BL. Jak bylo již zmíněno, v pozdní fázi jsou MT dobrým fodderem pokud má váš soupeř velice dobře vybalancovanou letku. MT fungují jako fodder, který preventuje RS z Křižníků, aby se uplatnila naplno. Pokud tedy chcete používat MT jako fodder, doporučuji poměr 3MT: 4LS. Ale realističtější jsou spíš poměry 1:4, nebo 1:2. Počet recyklátorů závisí hlavně na průměrné velikosti trosek po vašich náletech, ale dobrý je poměr 1R: 1BL(ale spíš trochu víc Recyklátorů).


  ---


  Závěr

  Vlastnit balancovanou letku je velmi důležité pro každého letkaře, a znamená rozdíl mezi prohrou a výhrou. Hlavní věcí, na kterou byste měl myslet je to, že vaše letka by měla být schopna čelit jakémukoliv kombu, např. Preventovat nepřátelskou RS, ale aktivovat tu svoji. Doporučení v tomto návodu jsou od zkušených letkařů, to ale neznamená, že jsou stoprocentně správná a mohou být i subjektivní. Ale je opravdu důležité pochopit, jak každá loď funguje a jak z těchto lodí získat co nejvíc zisků při útočení na jiné hráče.

  _______________________


  Z originálu „Fleet Composition“ přeložil: Martin Jaroš (EscaperCZ)

  Pro jakékoliv připomínky nebo žádosti o překlad mě kontaktujte zde soukromou zprávou.

  Howgh!

  _______________________

  Korekce a úprava formátování: Kristýna Sulková (Komza)

  Na přání Martina jsem nijak neměnila velká písmena v názvech lodí, i když by to gramaticky správně mělo být malými. Jenže… Já žiji v jiném vesmíru.

  Sabox!

  Mějte prosím na paměti, že fórum je místem pro komunikaci, hledání pomoci, poskytování zpětné vazby a socializace. I když můžete být naštvaní, otrávení a zoufalí, můžou tady být i jiní hráči, kteří chtějí zde strávit odpoledne a uvolnit se mimo hru.
  Ogame.cz SMod