Έκδοση 7.1-rc20

  • Σήμερα στις 13:00 CET θα υπάρξει αναβάθμιση στην έκδοση 7.1-rc20. Η οποία περιλαμβάνει:


    • [Hotfix] Δεν είναι πλέον δυνατό το άνοιγμα πολλών διαγαλαξιακών πυλών σε ένα παράθυρο
      • [Hotfix] Η ώρα κατασκευής μιας ερευνας μειώνεται μετά από χρήση των αντικειμένων μείωσης χρόνου. (Newtrons)