Κανόνες Πολέμου

 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς ισχύει κανονικά, επιπλέον:

  Πόλεμος μπορεί να κηρυχθεί μόνο από συμμαχία σε συμμαχία ή από παίκτη σε συμμαχία.
  Δε μπορεί μια συμμαχία να κηρύξει πόλεμο κατά μεμονωμένου παίκτη που δεν έχει συμμαχία, ούτε παίκτης ενάντια σε άλλον παίκτη.


  Έναρξη πολέμου

  Για να αρχίσει ένας πόλεμος αρκεί να ανακοινωθεί στο φόρουμ διπλωματίας του σχετικού σύμπαντος. Αν δεν υπάρχει σχετικό Θέμα, δεν υπάρχει και πόλεμος!
  Θέματα με λάθος διατύπωση θεωρούνται αυτομάτως άκυρα.
  Στους πολέμους άρρεται ο περιορισμός επιθέσεων, 12 ώρες από την επίσημη κήρυξή τους, στο φόρουμ.
  Το Θέμα κήρυξης πρέπει να έχει τη μορφή: [Συμμαχία/Παίκτης] vs [Συμμαχία/Συμμαχίες]
  Μπορείτε να ανοίξετε δύο Θέματα: ένα με τη γενική κήρυξη και τη σχετική συζήτηση και ένα για τις μάχες.
  - Στο Θέμα Κήρυξης,μπορεί να γίνει συζήτηση για τον πόλεμο, διπλωματικές επαφές, σχολιασμός, αλλά όχι ανάρτηση μαχών.
  - Στο Θέμα Μαχών, επιτρέπονται μόνο ποστ με - πλήρεις - μάχες που όλοι οι συμμετέχοντες είναι μέλη των εμπόλεμων συμμαχιών. Πυραυλικές επιθέσεις επιτρέπεται να αναρτηθούν. Συζήτηση χωρίς ποστάρισμα μάχης θα θεωρηθεί σπαμ. Επιθέσεις χωρίς ζημιά ή κέρδος θα θεωρούνται επίσης σπαμ.
  Ο πόλεμος θα ισχύει από τη στιγμή ανάρτησης του θέματος, άσχετα αν έχουν λάβει γνώση τα ενδιαφερόμενα μέρη.


  Λήξη πολέμου

  Ένας πόλεμος θεωρείται ότι λήγει για μία συμμαχία όταν:

  - η συμμαχία αλλάξει όνομα (η συμμαχία που θα αλλάξει όνομα, χάνει αυτόματα τον πόλεμο)
  - η συμμαχία διαλυθεί (η συμμαχία που θα διαλυθεί, χάνει αυτόματα τον πόλεμο)  Ένας πόλεμος θεωρείται ότι έχει λήξει γενικά:

  - όταν οι Ιδρυτές συμφωνήσουν σε λήξη του πολέμου
  - όταν ικανοποιηθούν οι τυχόν αρχικές απαιτήσεις/διάρκεια
  - αν τα Θέματα Μαχών γίνουν ανενεργά για δύο εβδομάδες (αν από την έναρξη του πολέμου δεν αναρτηθεί καμία μάχη δύο εβδομάδες μετά, ο πόλεμος λήγει ομοίως)
  - αν διαπιστωθεί παραβίαση που οδηγήσει σε κλείσιμο του Θέματος από τη διαχείριση

  Αν έχετε πόλεμο και λήξει, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους συντονιστές του τομέα, να κλειδώσουν το θέμα (ένα απλό ποστ - από τους Ιδρυτές - στο Θέμα κήρυξης, αρκεί).
  Από τη στιγμή επίσημης λήξης ενός πολέμου (κλείδωμα θέματος), ο κανόνας υπέρβασης επιθέσεων ισχύει κανονικά.