Αδυναμία σύνδεσης στον Antares

  • Εδώ και 2 ώρες δεν μπορώ να συνδεθώ στον Antares, ενώ συνδέομαι κανονικά στον Taurus... τι συμβαίνει;

    Τελικά μετά από 2.5 ώρες συνδέθηκα.

    Κομμένα πια τα δανεικά.

    The post was edited 1 time, last by savvasdj ().