ΝΙΝΤΖΑ[ΣΥΝ: 1.656.336.000] TIMOROS vs.Sas Efaga [blinds] & r1p [blinds](E: 1.463.180.000, Α: 193.156.000)

 • Μια παλιά μάχη που δεν ανέβηκε


  Στις 05-04-2020 --:--:--, οι ακόλουθοι στόλοι συναντήθηκαν στο πεδίο μάχης:  επιτιθέμενος TIMOROS

  ________________________________________________


  Ελαφρύ Μαχητικό 78.598

  Βαρύ Μαχητικό 24

  Καταδιωκτικό 5.117

  Καταδρομικό 6.419

  Θωρηκτό Αναχαίτισης 2.834

  Destroyer 1.393

  Reaper 1.250

  _________________________________________  αμυνόμενος Sas Efaga [blinds]

  ________________________________________________


  Μεγάλο Μεταγωγικό 3.827

  Ελαφρύ Μαχητικό 13.639

  Βαρύ Μαχητικό 2.117

  Καταδιωκτικό 4.468

  Καταδρομικό 1.319

  Ανακυκλωτής 1

  Σκάφος Αποικιοποίησης 1

  Κατασκοπευτικό Στέλεχος 739

  Deathstar 9

  Θωρηκτό Αναχαίτισης 1.229

  Pathfinder 373

  _________________________________________


  αμυνόμενος r1p [blinds]

  ________________________________________________


  Ελαφρύ Μαχητικό 195.157

  Βαρύ Μαχητικό 19.384

  Καταδιωκτικό 36.937

  Καταδρομικό 11.088

  Θωρηκτό Αναχαίτισης 14.037

  Destroyer 3.146

  Reaper 3.378

  _________________________________________


  Μετά τη μάχη ...  επιτιθέμενος TIMOROS

  ________________________________________________


  Καταστράφηκε!

  _________________________________________


  αμυνόμενος Sas Efaga [blinds]

  ________________________________________________


  Μεγάλο Μεταγωγικό 3.446 ( -381 )

  Ελαφρύ Μαχητικό 11.605 ( -2.034 )

  Βαρύ Μαχητικό 1.904 ( -213 )

  Καταδιωκτικό 4.284 ( -184 )

  Καταδρομικό 1.306 ( -13 )

  Ανακυκλωτής 1 ( - )

  Σκάφος Αποικιοποίησης 1 ( - )

  Κατασκοπευτικό Στέλεχος 542 ( -197 )

  Deathstar 9 ( - )

  Θωρηκτό Αναχαίτισης 1.221 ( -8 )

  Pathfinder 354 ( -19 )

  _________________________________________  αμυνόμενος r1p [blinds]

  ________________________________________________


  Ελαφρύ Μαχητικό 167.386 ( -27.771 )

  Βαρύ Μαχητικό 17.495 ( -1.889 )

  Καταδιωκτικό 35.659 ( -1.278 )

  Καταδρομικό 11.032 ( -56 )

  Θωρηκτό Αναχαίτισης 14.033 ( -4 )

  Destroyer 3.146 ( - )

  Reaper 3.378 ( - )

  _________________________________________
  Ο αμυνόμενος κέρδισε τη μάχη!  Ο επιτιθέμενος έχασε συνολικά 1.463.180.000 μονάδες.

  Ο αμυνόμενος έχασε συνολικά 193.156.000 μονάδες.

  Σε αυτές τις συντεταγμένες πλέον αιωρούνται 623.491.800 μέταλλο και 309.172.800 κρύσταλλο.


  Η πιθανότητα δημιουργίας φεγγαριού απο τα συντρίμμια ήταν 20%.

  Ο αμυνόμενος πήρε το πεδίο συντριμμιών.


  Powered by Μετατροπέας OGotcha CR 4.3.1