[CELKOM: 614.792.000] Sorry kamo [SLOVANIA] vs. jagggy [SCS_1] (Ú: 3.688.000, O: 611.104.000)

 • Dňa 02-11-2020 --:--:--, sa títo hráči stretli v boji:  útočník Sorry kamo [SLOVANIA]

  ________________________________________________


  Bojový krížnik 15.000

  Pathfinder 11.236

  _________________________________________


  Obranca jagggy [SCS_1]

  ________________________________________________


  Veľký transportér 50.092

  Hviezda smrti 1

  _________________________________________  Po boji ...


  útočník Sorry kamo [SLOVANIA]

  ________________________________________________


  Bojový krížnik 14.965 ( -35 )

  Pathfinder 11.213 ( -23 )

  _________________________________________


  Obranca jagggy [SCS_1]

  ________________________________________________


  Zničený!

  _________________________________________  Útočník vyhral boj!


  Útočník získal:

  18.025.767 Kovy, 4.810.568 Kryštály a 199.881.175 Deutérium

  4.506.441 Kovy, 1.202.642 Kryštály a 49.970.294 Deutérium

  1.126.611 Kovy, 300.660 Kryštály a 12.492.573 Deutérium

  281.652 Kovy, 75.165 Kryštály a 3.123.144 Deutérium


  Útočník stratil celkom 3.688.000 surovín.

  Obranca stratil celkom 611.104.000 surovín.

  Na týchto súradniciach sa vznáša 184.071.600 kovu a 183.778.200 kryštálov.

  Útočník získal celkom 295.796.692 surovín.


  Šanca na vytvorenie mesiaca bola 20%.

  ________________________________________________


  Trosky vyzbierané útočníkom(mi):

  248.649.000 Kovy a 166.583.000 Kryštály  Bilancia zisku / strát:


  Súhrn útočník(ci)

  Kovy: 271.355.471

  Kryštály: 171.227.035

  Deutérium: 264.758.186

  Útočník(ci) získal(i) 707.340.692 surovín.


  Súhrn obranca(ovia)

  Kovy: -329.492.471

  Kryštály: -310.941.035

  Deutérium: -266.467.186

  Obranca(ovia) stratil(i) celkom 906.900.692 surovín.  Vytvorené v OGotcha Konvertor BS 4.3.1