σφάλμα στην εργασία

  • το έργο "Καταστροφική μανία" δεν μετράει

    Κατάστρεψε 100x Εκτοξευτής Πυραύλων σε μια μάχη με παίκτη.

    Προσπάθησα αρκετές φορές να καταστρέψω τον στόλο και τους διαπλανητικούς πυραύλους. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο - Πρόοδος: 0/100

    From Belarus, with love...

  • Το πρόβλημα αναφέρθηκε σήμερα στην εταιρεία και λύθηκε με ένα Bugfix.

    Από ότι είδαμε τώρα δουλεύουν οι ανταμοιβές και το Τρίτιο μαζεύεται από τούς παίχτες.