Udalosť systému odmeňovania

 • Vážení hráči!


  Od pondelka 13. decembra o 12:00 bude systém odmeňovania aktívny vo všetkých komunitách.

  Podujatie pozostáva zo 7 úrovní a potrvá do 20. decembra 12:00 SEČ.


  Každý deň budete musieť splniť sériu úloh a každá úloha prinesie trícium.

  Maximálne množstvo trícia, ktoré môžete nahromadiť za deň, je 1300 (+ 20%, ak máte aktívny veliteľský štáb).


  Požiadavky na trícium pre každú úroveň


  Úroveň 1: 1000

  Úroveň 2: 2000

  Úroveň 3: 3000

  Úroveň 4: 4000

  Úroveň 5: 5000

  Úroveň 6: 6000

  Úroveň 7: 7000


  Je pravdepodobné, že počas prvého dňa začnú útočné úlohy ako zber šrotu, špionáž, útok atď. neskôr (pravdepodobne asi 6 hodín po začiatku udalosti). Množstvo dostupného trícia za deň musí byť dostatočné, aby sa zabezpečilo, že všetci hráči môžu dokončiť podujatie aj s týmto oneskorením.


  Upozorňujeme, že po migrácii sa množstvo trícia vynuluje. Skúste si vybrať a migrujte do zvoleného vesmíru ešte pred začiatkom udalosti.


  Tím OGame

  Edited once, last by shinesun ().