Udalosť systému odmeňovania

 • Od utorka 4. januára o 12:00 SEČ bude podujatie so systémom odmeňovania aktívne vo všetkých komunitách.

  Podujatie pozostáva zo 7 úrovní a potrvá do 11. januára 12:00 SEČ.


  Každý deň budete musieť splniť sériu úloh a každá úloha prinesie trícium.

  Maximálne množstvo trícia, ktoré môžete nahromadiť za deň, je 1300 (+ 20%, ak máte aktívny veliteľský štáb).


  Požiadavky na trícium pre každú úroveň

  Úroveň 1: 1000

  Úroveň 2: 2000

  Úroveň 3: 3000

  Úroveň 4: 4000

  Úroveň 5: 5000

  Úroveň 6: 6000

  Úroveň 7: 7000


  Je pravdepodobné, že počas prvého dňa začnú útočné úlohy ako zber šrotu, špionáž, útok atď. neskôr (pravdepodobne asi 6 hodín po začiatku udalosti). Množstvo dostupného trícia za deň musí byť dostatočné, aby sa zabezpečilo, že všetci hráči môžu dokončiť podujatie aj s týmto oneskorením.