Udalosť systému odmeňovania

 • Vážení hráči!


  Dnes, 14. januára, bude spustený nový systém odmeňovania.

  Podujatie sa začne o 14:00 SEČ na všetkých serveroch, ktoré sú už otvorené a o 14:10 pri otvorení serverov.


  Každý deň budete musieť splniť sériu úloh a každá úloha vám poskytne trícium.

  Maximálne množstvo trícia, ktoré môžete nahromadiť za deň, je 1300 (+20%, ak máte aktívny veliteľský štáb).


  Požiadavky na trícium pre každú úroveň

  Úroveň 1: 1000

  Úroveň 2: 2000

  Úroveň 3: 3000

  Úroveň 4: 4000

  Úroveň 5: 5000

  Úroveň 6: 6000

  Úroveň 7: 7000


  Je pravdepodobné, že počas prvého dňa začnú útočné úlohy ako zbieranie šrotu, špionáž, útočenie atď. neskôr (pravdepodobne okolo 6 hodín po začiatku udalosti. ). Množstvo dostupného trícia za deň by malo byť dostatočné na to, aby sa zabezpečilo, že všetci hráči môžu dokončiť podujatie aj s týmto oneskorením.