• Vážení hráči!


    Vráti sa vám 15 % z celkovej sumy temnej hmoty, ktorú miniete 15. až 16. mája

    TM bude pridaná na herné účty maximálne dva dni po skončení udalosti.


    OG_Cashback540.jpg