Šťastný deň 25 % - 100 %

  • Vážení hráči!


    11. až 12. júna máme 25 % šťastný deň pre všetky servery otvorené za posledných 12 mesiacov.

    Servery otvorené skôr ako 12 mesiacov budú mať 100% šťastný deň!

    Poznámka: začiatok o 18:00 (serverový čas)


    OG_HappyDay.jpg