Výzva kupujúceho na 2 000 temnej hmoty

  • Vážení hráči!


    24. – 25. júna bude každý hovor Fence stáť 2 000 temnej hmoty (namiesto 3 500).

    Táto ponuka nie je dostupná na serveroch, kde je Kupujúci zakázaný.


    announcement_ogame_en_10c42adab7e2ed5b26fcbfb48a249c87.jpg