Šťastný deň 30% - 100%

  • Vážení hráči!


    12. až 13. augusta máme 30 % šťastný deň pre všetky servery otvorené za posledných 12 mesiacov.

    Servery otvorené skôr ako 12 mesiacov budú mať 100% šťastný deň!

    Poznámka: začiatok o 18:00 (serverový čas)

    announcement_ogame_en_c8406187c81cf663b2e8fabdc77893a8.jpg