Šťastný deň 25 % - 100 %

  • 27. – 28. augusta máme 25 % šťastný deň pre všetky servery otvorené za posledných 12 mesiacov.


    Servery otvorené skôr ako 12 mesiacov budú mať 100% šťastný deň!


    Poznámka: začiatok o 18:00 (serverový čas)


    announcement_ogame_en_c8406187c81cf663b2e8fabdc77893a8.jpg