Šťastný deň 25%-80%

 • Vážení hráči!


  Od 25. do 26. novembra máme 25 % šťastný deň pre všetky servery otvorené za posledných 12 mesiacov.

  Servery otvorené skôr ako 12 mesiacov budú mať 80 % Happy Day!

  Poznámka: začiatok o 18:00 (serverový čas)


  announcement_ogame_en_c8406187c81cf663b2e8fabdc77893a8.jpg

  Edited once, last by shinesun ().