Livsform

  • Jeg er en tilbagevendende spiller og den nye livsform feature ser da spændende ud.

    Jeg er dog også glad for et univers med en hurtig economy. I Dk har vi kun Livsform i Rhea, der er speed x4. Kommer det også her til Quaoar?

    Med den nye feature, er det bare ikke så tillokkende at starte i universer uden den.