[CELKOM: 7.715.495.000] Rider [UMB] vs. LuucaSVK (Ú: 1.235.309.000, O: 6.480.186.000)

 • Dňa 03-01-2023 --:--:--, sa títo hráči stretli v boji:  útočník Jazdec [UMB]

  _________________________________________________


  Ľahký stíhač 1.046.261

  Ťažký stíhač 249 195

  Krížnik 310 920

  Bojová loď 58 570

  Bojový krížnik 23.236

  Bombardér 17.031

  Devastátor 32.460

  Reaper 11 441

  Pathfinder 15.072

  Špionážna sonda 254 882

  __________________________________________


  Obranca LuucaSVK

  _________________________________________________


  Malý transportér 703

  Veľký transportér 634

  Ľahký stíhač 69.774

  Ťažký stíhač 27.335

  Krížnik 11.158

  Bojová loď 5.413

  Recyklátor 6.123

  Špionážna sonda 225.566

  Bombardér 3.603

  Devastátor 2.912

  Hviezda smrti 335

  Bojový krížnik 4.041

  Reaper 3.409

  Pathfinder 193

  _________________________________________  Po boji ...


  útočník Rider [UMB]

  ________________________________________________


  Ľahký stíhač 979.849 ( -66.412 )

  Ťažký stíhač 236.702 ( -12.493 )

  Krížnik 298.783 ( -12.137 )

  Bojová loď 56.441 ( -2.129 )

  Bojový krížnik 22.430 ( -806 )

  Bombardér 16.452 ( -579 )

  Devastátor 31.356 ( -1.104 )

  Reaper 11.046 ( -395 )

  Pathfinder 14.457 ( -615 )

  Špionážna sonda 230.749 ( -24.133 )

  _________________________________________


  Obranca LuucaSVK

  ________________________________________________


  Zničený!

  _________________________________________  Útočník vyhral boj!


  Útočník získal:

  564.087.289 Kovy, 141.644.581 Kryštály a 19.370.669 Deutérium


  Útočník stratil celkom 1.235.309.000 surovín.

  Obranca stratil celkom 6.480.186.000 surovín.

  Na týchto súradniciach sa vznáša 2.764.151.267 kovu a 1.961.905.733 kryštálov.

  Útočník získal celkom 725.102.539 surovín.


  Šanca na vytvorenie mesiaca bola 20%.

  Útočník(ci) získal(i) trosky.  Bilancia zisku / strát:


  Súhrn útočník(ci)

  Kovy: 2.557.634.556

  Kryštály: 1.713.274.314

  Deutérium: -55.058.331

  Útočník(ci) získal(i) 4.215.850.539 surovín.


  Súhrn obranca(ovia)

  Kovy: -3.913.013.289

  Kryštály: -2.675.278.581

  Deutérium: -616.996.669

  Obranca(ovia) stratil(i) celkom 7.205.288.539 surovín.  Vytvorené v OGotcha Konvertor BS 4.3.2