15% cash back

  • Vážení hráči!


    Vrátime vám 15 % z celkovej sumy temnej hmoty, ktorú miniete 25. až 26. januára

    TM bude pridaná na herné účty maximálne dva dni po skončení udalosti.


    OG_Cashback540.jpg