Skúmajte o 25 % rýchlejšie

  • Vážení hráči!


    25. – 27. mája bude všetok výskum začatý počas obdobia podujatia upgradovaný o 25 % rýchlejšie (uplatní sa aj bonus technokratov).

    Štúdie, ktoré sa začali pred podujatím, nebudú ovplyvnené.


    OG_FastResearch540.jpg

    Edited once, last by shinesun ().