Spelregels

 • Spelregels


  De volgende punten gelden voor alle universa op Ogame.nl


  De regels zijn geschreven zodat elke speler kan genieten van eerlijk spel binnen het universum waar hij spelt. Let op dat klachten en informatie betreffende specifieke accounts vanwege privacyredenen alleen besproken worden met de eigenaar van het account.

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 1. Accounts


  1. De eigenaar van een account is altijd degene die eigenaar is van het permanente emailadres van het account.
  2. Elk account mag slechts door één speler bespeeld worden, accountsitting is hierop de enige uitzondering.
  3. Het ruilen van een account is op eigen risico


  Toelichting:


  Account ruilen: het is mogelijk een account weg te geven of te ruilen door middel van een code. Account overnames hebben een cooldown van 15 dagen ( een code kan gebruikt worden 15 dagen na de laatste verandering van eigenaar). De code kun je vinden in het menu van de Lobby, onder genereer geschenkcode. Je selecteert het account dat je wilt weggeven en na het volgen van de instructie ontvang je een code. Door middel van deze code kan een andere speler het account permanent overnemen en zal deze uit jouw lobby verdwijnen. De code is aktief voor 48 uur.  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 2. Multi-accounts

  1. Elke speler mag één account per universum bespelen.
  2. Als 2 (of meer) accounts regelmatig een IP adres delen (bijv. op scholen, internetcafés, etc) is het aan te raden een GO hiervan op de hoogte te stellen.


  Toelichting:


  Het mag duidelijk zijn dat je, met méer dan een account in je beheer (multi), een oneerlijk voordeel hebt tov andere spelers. Ook door account(s) met meerdere spelers samen te beheren (sharing) krijg je een groot voordeel tov andere spelers. Vandaar dat multi en sharing verboden zijn. Het beschikbaar stellen van rss-feeds aan derden wordt gelijk gesteld aan sharing.

  Inloggen via proxy's of gebruik van VPN is niet toegestaan.

  Bij het spelen vanaf hetzelfde ip is het van belang de GO even op de hoogte te stellen. Let erop dat je niet op elkaars account speelt!

  Let op:

  Het melden van overeenkomsten op IP verandert overigens niets aan de regels. Je blijft een individuele speler, en indien een GO de indruk heeft dat een familie continu op elkaars account zit, zal er alsnog geband worden. Bij het samen spelen vanaf 1 IP:


  is het niet toegestaan om op elkaars account in te loggen

  is het niet toegestaan AGS aanvallen samen uit te voeren

  is het niet toegestaan elkaar te verdedigen bij een vijandelijke aanval

  is het niet toegestaan samen te handelen

  is het niet toegestaan om aanvallen uit te voeren op elkaar.

  is het niet toegestaan om maanpogingen uit te voeren bij elkaar.  Toestemming om samen op hetzelfde ip te spelen is géén toestemming voor multi of sharing.Hou tussen de logins van elkaar een minimum tijd van 15 minuten zodat de GO van de uni een beter overzicht heeft van de logins.

  Indien spelers verdacht worden van een Multi account dan ligt de bewijslast bij de spelers om aan te tonen dat zij individuen zijn.

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

  Edited 2 times, last by Hysteria ().

 • 3. Account sitting


  1. Bij account sitting geeft een accounteigenaar tijdelijk het recht om zijn account te bewaken aan een ander.
  2. Met het lobbysysteem en de sitcodes is het niet nodig een GameOperator in te lichten. Wel dient de sit via de code te verlopen.
  3. Een accountsit mag maximaal 48 uur duren. De sit periode wordt als afgesloten beschouwd als de eigenaar van het account weer zelf inlogt.
  4. Gedurende een accountsit is elke vorm van aanval op een andere speler verboden.
  5. Het is alleen toegestaan om op een account te sitten als er in de voorgaande 7 dagen geen accountsit op dat account heeft plaatsgevonden en de eigenaar sinds de laatste accountsit minimaal 1 keer heeft ingelogd.

  Toelichting:


  Accountsitting is maximaal 1x per 7 dagen op een account toegestaan. Een accountsit mag maximaal 48 uur duren, en eindigt na afloop van die 48 uur of op het moment dat de eigenaar zelf weer inlogt.Let als eigenaar op dat je niet voorafgaand aan de accountsit de gegevens van je lobby-account geeft !


  Let op!

  • het is niet toegestaan tijdens de accountsit iets te veranderen aan het account (kolonies verwijderen, email adres aanpassen, enz enz)
  • een account mag in vakantiemode gezet worden

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 4.Bashing


  1. Het is niet toegestaan eenzelfde planeet of maan van een actieve speler meer dan 6 keer per 24 uur aan te vallen.
  2. Aanvallen met alleen spionagesondes en interplanetaire raketten tellen niet voor de bashing regel, met uitzondering van universa waar de spioraid feature aanstaat. Daar tellen de raids gedaan met enkel spionagesondes wel mee voor bashing.
  3. Aanvallen waar de gehele aanvalsvloot kapot gaat, zoals bij een simpele spiocrash of ninja, tellen echter ook in deze universa niet mee voor bashing.
  4. Maanvernietigings missies tellen altijd mee voor bashing. Ongeacht de uitkomst van de vernietigingsmissie en/of het gevecht.
  5. In speciale universums, aangekondigd op het forum kan de bashingsregel hiervan afwijken.


  Toelichting:


  • Een planeet of maan van een actieve speler meer dan 6 keer binnen 24 uur aanvallen is niet toegestaan. Wanneer een aanvallende vloot volledig wordt vernietigd, telt deze niet mee als aanval.

   Let op:
  • een bashing onderzoek zal enkel gestart worden als een speler gerapporteerd wordt.
  • controleer of een i-tje niet online komt. Stel dat een i-tje plotseling online komt, telt de aankomsttijd van je vloot bij het bepalen of er wel of geen sprake is van bashing.
  • De aankomsttijd van de eerste vloot telt als ingangsmoment van de 24 uur.


   Als je je schuldig maakt aan bashing mag je enkel de opbrengst van de 6 minst winstgevende waves houden. De overige waves zul je moeten terugbetalen .
   Bashing bestaat uit het totaal aan slagen binnen 24 uur op dezelfde planeet/maan, en hierbij worden dus ook de 1e 6 aanvallen gerekend die de hele actie tot bashing maken.
  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

  Edited 2 times, last by Hysteria ().

 • 5. Pushing


  1. Het is niet toegestaan voor een account om oneerlijk grondstofvoordeel te behalen van een lager gerankte speler.
  2. Onder pushen wordt bijvoorbeeld (maar niet slechts enkel) verstaan het transporteren van grondstoffen van een laag gerankte account naar een hoger gerankte speler, zonder dat hiervoor iets tastbaars in ruil wordt gegeven.
  3. Een hogere speler mag niet meer grondstoffen sturen naar een lagere speler als het omgerekend in punten over de hogere speler heen gaat.
  4. Handel, puinruimhulp en AGS-verdelingen moeten binnen 72 uur afgerond zijn.
  5. Voor alle uitzonderingen (headhunts) moet contact gezocht worden met een GO via het ticketsysteem
  6. Voor universa waar levensvormen aktief zijn geld dat er onbeperkt voedsel geschonken mag worden aan een andere speler. er mag geen voedsel verhandeld word voor andere grondstoffen of diensten.

  Toelichting:


  De basisomschrijving voor pushing is:
  “een lagere speler die bewust een hogere speler grondstofvoordeel bezorgt zonder directe tegenprestatie”

  Maar dan komen de vragen, wat is een directe tegenprestatie? Wanneer mag je dus wel grondstoffen sturen, wanneer niet? Wanneer is het bewust, wanneer niet? Wanneer mag je dus grondstoffen houden omdat het een foutje was van de verzender / aanvaller, wanneer niet?

  Hoewel er geen eenvoudig antwoord te geven is op deze vragen moeten we bedenken waar het om gaat en waarom de regels dus gemaakt zijn. Dit is niet om jullie, de spelers, te pesten of te belemmeren in jullie spel. Dit is om onsportief gedrag te voorkomen waarbij spelers 1 andere speler omhoog pushen (vandaar de term) en zo naar een hogere plek brengen dan die speler eigenlijk recht op heeft (wat betreft zijn skills e.d.). Er zijn veel online games te bedenken waarbij dit wel gebeurde, dit is die spellen niet ten goede gekomen.

  Het draait er dus om dat een speler niet *bewust* gepusht mag worden.

  Hieronder zal ik enkele voorbeelden noemen waarbij het pushen is, in alle voorbeelden heeft speler A minder punten dan speler B.

  - Speler A verstuurt grondstoffen naar speler B die hier geen, of veel te weinig voor terugstuurt.
  - Speler A valt speler B aan met een vloot die het gegarandeerd zal verliezen om zo het puin aan speler B te geven. Het is hier geen foute coörds maar een bewuste aanval.
  - Speler A transporteert grondstoffen naar een inactieve en speler B valt deze aan om zo de grondstoffen op te halen, maar het geen direct transport te laten zijn.
  - Loterijen, grondstof depots, andere vormen van grondstoffen opslaan of weggeven zonder dat er handel is.
  - Speler A láat alleen speler B bij hem raiden, en zorgt voor geplande ‘gaten’ in zijn verdediging.
  - Speler B handelt met speler A, maar valt direct na levering van de grondstoffen speler A aan om zo zijn grondstoffen terug te raiden.
  - Aanvallen van een speler met voorkennis.

  Het is duidelijk dat hier opzet in het spel is. Daarom mag het ook niet. Het wordt lastiger als spelers foutjes begaan, verkeerde coörds intikken, nieuw zijn en (nog) niet simmen, een extra 0 tikken bij een transport of juist een 0 te weinig. Zolang het foutjes zijn hoeft niemand hiervoor geblokkeerd te worden, er is geen opzet toch? Maar helaas zijn er teveel spelers die de regels ontduiken door te doen alsof het foutjes zijn, er zijn maar weinig spelers die het eerlijk toegeven als we het ze vragen.

  Om deze reden is het voor spelers verstandig zelf op te letten en contact met de GO op te nemen bij foutjes. Wij als team moeten (en zullen) er daarnaast zorg voor dragen dat we spelers die foutjes begaan niet keihard straffen. Hierop moeten we bij pushing bans extra controleren. Maar het blijft het beste als spelers contact met ons opnemen bij de volgende gevallen:

  - Je wordt aangevallen door een lagere speler die geen schijn van kans maakt.
  - Je krijgt een transport van een lagere speler zonder dat je handel hebt of hier om gevraagd hebt.
  - er worden transporten van laag naar hoog gedaan, zonder dat je een transport terug stuurt (bijv na AGS-aanval)

  Hoewel je in deze gevallen niet per definitie strafbaar bent, raden we je aan om zo snel mogelijk een GO in te lichten.

  Het kan anders altijd gebeuren dat hij dit aanziet voor een bewuste pushing, en dat je dus geband wordt. Als je vooraf, of binnen 72 uur contact opneemt weten we ook zeker dat je van goede wil bent, terwijl je achteraf gemakkelijk een valsspeler kunt zijn die er vanaf probeert te komen.  De meest gekozen oplossing is in veel gevallen dat de grondstoffen worden doorgestuurd aan een andere speler die lager staat dan de verzender (speler A in de voorbeelden) en zelf 10% te houden ter compensatie van de deutkosten en het gedoe (vlootslot, moeite, etc). Zo help je een bevriende speler en houd je er zelf dus indirect wat aan over. Meldt het in dit geval wel, een GO maakt een aantekening en zo voorkom je een ban.

  Zo houden we het spelletje sportief en hoeft niemand ten onrechte geband te worden. Iedereen kan eerlijk spelen, foutjes worden niet afgestraft.  - Het gebeurt helaas teveel dat mensen proberen iemand een ban aan te smeren door hen te pushen. Dit is een bijzonder smerige manier, en zal bij herhaling zeker tot lange bans leiden!

  - Het sturen van grondstoffen als afkoopsom is niet toegestaan!

  - Omdat pushing een breed iets is, soms eenmalig, andere keren meer structureel, gebruiken we de standaard bantijd hier nauwelijks. GO's bekijken per geval de mate van pushing, en passen de bantijd hier op aan.

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

  Edited once, last by Hysteria ().

 • Vervolg toelichting pushing


  Handelsverhoudingen

  De handelsverhoudingen zijn zo opgesteld dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de ingame handelaar.

  Handel die ligt tussen de verhoudingen 3:2:1 en 2:1:1 is goedgekeurd.

  Eventuele handel tussen 2 accounts moet binnen 72 uur zijn afgerond. Wordt deze periode overschreden, dan worden transacties niet meer gekoppeld aan elkaar en dus afzonderlijk beoordeeld. Lukt het om wat voor reden dan ook niet om binnen die 72 uur te blijven, is het noodzakelijk contact op te nemen met de GO.


  Vergoeding Phalanxgebruik en IPR

  Phalanxkosten en IPR-kosten mogen niet vergoed worden!


  Recyclerhulp en puinverdeling bij AGS.

  Recyclerhulp mag verleend worden. Puinruimers mogen indien ze hoger staan dan de aanvaller 10% van het door hun gezamelde puin houden, als deutvergoeding.

  De verdeling van het puin mag door de spelers bepaald worden, maar houdt er wel rekening mee dat er geen sprake mag zijn van pushing, de verliezen moeten worden vergoed.

  Na een AGS slag is het raadzaam de GO op de hoogte te brengen van de puinverdeling, om problemen en een eventuele pushingsban te voorkomen.  Headhunts

  De werkwijze van headhunts vind je in de daarvoor bedoelde forumsectie. Headhunts dienen op de juiste manier en vooraf aangemeld te worden. Let hier goed op.


  Maximale hoogte headhunt

  Het max-bedrag is het maximaal toegestane bedrag dat een GO zal toestaan. Hiervoor gebruiken we de volgende formule:

  Max bedrag = waarde_Verdediger*(waarde_verdediger/(10*waarde_aanvaller))

  Een GO zal vooraf een inschatting maken (samen met de speler) van hoeveel dit zal worden. Dit ligt altijd tussen de 0.5% en 10% van de waarde van de verdediger. Gemiddeld kan een GO 5% van de waarde van de verdediger dus als richtlijn nemen.


  Als een speler een heel erg preciese schatting wil, kan hij dit zelf in de formule-site uitrekenen Een GO kan geen vlootinfo vrijgeven, kan enkel op basis van speler-gegevens deze schatting maken. Vraag om een spionage rapport, of laat hem een schatting maken. De waarde van de schatting is GEEN GARANTIE. Het definitieve bedrag kan echter pas ná de hit worden vastgesteld!

  Het gevolg van deze formule:

  - Winstgevende slagen krijgen nauwelijks een extra beloning.

  - Er is al genoeg winst.

  - Slagen met véel defence (suicide style) blijven weinig winstgevend.

  - Turtle-bashen is niet het idee van een headhunt.

  - Slagen waar spelers vloten van 'ongeveer' gelijke vloot tegen elkaar gooien, kunnen flink gesponsord worden.


  Maankansen en Afscheidshits

  Het belang van een maan is groot, en veel spelers hebben er dus veel grondstoffen voor over om een maankans te krijgen. De regels staan dit ook toe, mits maankansen niet misbruikt worden om te pushen. Het is verstandig om maankansen te melden, en daarbij is het prettig als je duidelijke maakt hoe de betaling, en het puin, verdeeld worden, en wie/wat/waar/hoe dit gaat. Een GO die het puin niet kan terugvinden, of niet snapt waar het vandaan komt, zal je misschien bannen voor pushing.

  Afscheidshits lijken in eerste instantie niets met maankansen te maken te hebben, toch is het beide gevallen een geplande slag en gelden er min of meer dezelfde regels, vandaar dat ze hier in één adem genoemd worden. Ook hier geldt dat het toegestaan is, mits het puin (minus eigen verliezen) gestuurd wordt naar een lagere speler(s) dan degene die afscheid neemt, of de GO natuurlijk.

  Tenslotte horen afscheidsslagen niet in de normale HOF, OGame is immers geen plan- of organisatiewedstrijd, maar draait om échte slagen. Post deze slagen daarom ook op het forum ook in de speciale afscheidsslagen sectie.  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

  Edited 3 times, last by Hysteria ().

 • 6. Bugusing / scripting


  1. Een bug bewust gebruiken om voordeel mee te behalen of het bewust niet rapporteren van een bug is streng verboden.
  2. Een programma gebruiken als interface tussen de speler en het spel is verboden.
  3. Elke andere vorm van automatisch gegenereerde informatie voor een groep spelers om voordeel mee te behalen is ook verboden.
  4. Uitzonderingen hierop kun je vinden op:

  Toelichting:


  OGame is niet perfect en bevat soms bugs. Een voorbeeld van bugabuse is het aanvallen van een verwijderde planeet of maan. Maar er zijn uiteraard nog meer voorbeelden te noemen. Het verkrijgen van grondstoffen of schepen door bugs óf het benadelen van een ander account door misbruik te maken van een bug, maken een eerlijke strijd in het universum natuurlijk onmogelijk. Vandaar dat dat verboden is.

  Om verdere problemen te voorkomen verwachten we dat je bugs meldt, indien mogelijk met een screenshot om duidelijk te laten zien wat er juist aan de hand is.
  Heb je ineens een groot voordeel door een bug, dan verwachten we dat je dat meldt. We kunnen dan herhaling voorkomen en/of voorkomen dat de balans in het universum verstoord wordt.
  Bugusing is strafbaar.

  Het gebruik van scripts die op welke wijze dan ook oneerlijk voordeel geven ten opzichte van anderen is niet toegestaan.

  Probing:
  Probing of het massaal aanvliegen van één planeet om daarmee lag te veroorzaken (al dan niet bewust) wordt gezien als bugabuse en is verboden, en kan tot permanente uitsluiting leiden.
  Zogenaamde veiligheidsspio's binnen 6 seconden voor aankomst van de aanval worden als probing behandeld.

  Bans voor bugabuse worden behandeld door een SGO of Admin

  Zowel bugabuse, scripting als bedreigingen aan het echte leven kunnen worden bestraft met een permaban, soms zelfs in alle speeluni’s. (deze bans kunnen ook worden uitgebreid naar discord en boardaccounts)

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 7. Bedreiging aan het echte leven


  • Het is verboden om de indruk te wekken dat je een andere speler, een teamlid, een GameForge vertegenwoordiger of wie dan ook die in relatie staat met de spelservices zult opzoeken om kwaad te doen.

  Toelichting:


  Dreigementen
  Elkaar bedreigen is soms een onderdeel van oorlog. Gevechten zijn echter altijd ingame, zorg er voor dat je oorlog dat ook blijft. Elkaar op het forum van een kritisch antwoord voorzien past er prima bij, maar in de klas, op het werk, en in je prive-leven stopt OGame.

  Bedenk je ook dat de ander ook voor zijn plezier speelt. Iemand dus met een hele alliantie kapot maken, is verre van sportief, en kán zelfs als spelbederf gezien worden.

  Zowel bugabuse, scripting als bedreigingen aan het echte leven kunnen worden bestraft met een permaban, soms zelfs in alle speeluni’s. (deze bans kunnen ook worden uitgebreid naar Discord en boardaccounts)

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 8. Belediging en spam


  1. Geen enkele vorm van belediging of spam is toegestaan (ook overview-spam valt hieronder).

  Toelichting:


  Ogame.nl is een leuke en gezellig community waar mensen op een normale manier met elkaar omgaan. OGame is echter óok een oorlogsspel. Deze 2 dingen zorgen er voor dat er vaak conflicten tussen spelers plaatsvinden. Bedenk je wel, het is maar een spel.

  Het spelelement zorgt er voor dat mensen die eigenlijk vrienden zijn, ineens met elkaar in oorlog zijn. Ingame de strijd aangaan is leuk, maar hou het ingame. Elkaar ingame tot een slag uitdagen is een onderdeel van het spel maar er zitten wel grenzen aan.
  Voor beledigingen en spam zal dan ook geband worden.

  Bans aansmeren
  Mensen die bewust bezig zijn met het bezorgen van een ban voor een ander, op welke wijze dan ook, begrijpen het spel duidelijk niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongewenst pushen, of ongewenst inloggen (sharen) van andermans account. Dit soort gedrag staan we dus ook niet toe!

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 9. Taal


  1. De uitgever van het spel behoudt zich het recht voor om spelers buiten te sluiten die niet de voertaal van het spel beheersen (zowel ingame, forum of officiele IRC kanalen).
  2. Indien meer dan één taal is toegestaan, zal dit worden vermeld op het forum.
  3. Engels word gedoogd.

  Toelichting:


  De karakters die zijn toegestaan op accounts, planeten, alliantie namen en tags zijn:

  • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  • whitespaces / underscores / hyphens (niet aan het begin of eind van een woord, niet meer dan één in op een rij, niet meer dan drie in totaal)

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 10. Overtredingen tegen de regels


  1. Het overtreden van de spelregels zal worden bestraft, de straf kan variëren van waarschuwingen tot een permanente ban van het account.
  2. De toegewezen Game Operators beslissen over het type en de duur van de straf en zijn de contactpersonen voor bans.


  Toelichting:


  In alle gevallen worden accounts geblokkeerd met vakantie mode.
  De strafmaat voor een overtreding wordt bepaald door de GO. Een GO heeft de bevoegdheid te bannen op het moment dat de overtreding vastgesteld wordt. Vooraf contact met de speler is niet de standaardprocedure
  Als een speler geblokkeerd is, kan hij contact openen met de GO.

  Uiteraard kun je ook voor vragen en andere zaken de hulp van een GO inroepen.  Ban op verzoek

  Een ban op verzoek wordt níet gegeven.
  Aangeraden wordt om een accountsitter te regelen, die de vakantiemode kan instellen.

  Indien in een noodsituatie per uitzondering tóch een ban op verzoek wordt toegekend, zal deze ban 48 uur langer duren dan de normale vakantiemode in de uni. Dit omdat een ban op verzoek voordelen geeft boven normale vakantiemode (vloten zijn nog onderweg)

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 11. Algemene gebruikersvoorwaarden


  1. De algemene gebruikers voorwaarden zijn aangevuld met deze regels, en zullen te allen tijde gevolgd moeten worden.
  2. De algemene gebruikersvoorwaarden zijn hier te vinden: AGV

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • 12. Uitzonderingen


  1. Het community management van het spel heeft het recht uitzonderingen te maken op deze regels. In speciale zaken (b.v. tijdens evenementen ) kunnen spelregels aangepast of verwijderd worden. De gebruikersgroep waar dit op van toepassing is zal van deze op de hoogte gebracht worden .

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • Overig:


  1. Indien er onduidelijkheid is over de regels dan hebben de Admins de taak de regels of het spelverloop te interpreteren zoals deze volgens hen bedoeld zijn.
  2. Een Admin heeft het recht uitzonderingen te maken in bijzondere situaties als deze het spel ten goede komen.
  3. Indien de regels overtreden worden dan kan dit een ban van 1 dag tot permanente blokkering opleveren.
  4. Een speler wordt níet vooraf over een ban geïnformeerd, en dient zelf contact op te nemen om een ban uit te leggen, indien hij/zij het er niet mee eens is.
  5. Een GO bant alleen als hij/zij overtuigd is van zijn/haar ban, ná het plaatsen van een ban is het aan de speler zijn/haar onschuld te bewijzen.
  6. contact: Neem altijd eerst contact op met de GO die je geband heeft. Als deze niet binnen 48 uur reageert of je bent het na contact met de GO niet eens met zijn beslissing dan kun je contact opnemen met de SGO. Als die ook niet reageert binnen nog eens 48 uur of je bent het ook met hem niet eens dan mag je naar een Admin. De Admin zal dan een eindoordeel geven.
  7. Elk teamlid is wettelijk gebonden tot het privé houden van alle gegevens die tot hen komen, zelfs na beëindiging van hun functie. Dit is vastgelegd in een contract dat alle teamleden ondertekend hebben voordat zij hun functie innamen.  Deze en andere regels zijn onderhevig aan wijziging, houdt ze daarom goed in de gaten, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de nieuwste regels, deze worden dan ook tijdig op het board gepubliceerd. Enkel de meest recent bijgewerkte versie van de regels is geldend, dit is te zien aan de datum van de timestamp van de Admin die de regels heeft bijgewerkt.

  Met vriendelijke groeten,

  Het Ogame.nl-team

  574-EA36-C-4-ABD-4905-9714-09-CB707-A2579.jpg

 • Hysteria

  Added the Label Regels