Posts by Reticent

  βάλατε ολοκαίνουρια πλοία και κλάσης στο νέο server

  άλλα δεν σκεφτήκατε για ολοκαίνουριες άμυνες και έρευνες και εγκαταστασεις μπορείτε να βάλετε ώστε να έχει λίγο ενδιαφέρον το game


  δίνω μια ηδέα εγώ

  https://translate.google.com


  "Proposal.


  You put brand new ships and class on the new server

  but you haven't thought about brand new defenses and surveys and facilities you can put in to make the game a little interesting.


  I give a idea myself."


  You seem to have left out the ideas.

  I think everyone is eager to hear new ideas, though we may not all agree.


  Also, Google translate is your friend.


  Φαίνεται ότι έχετε αφήσει έξω τις ιδέες.

  Νομίζω ότι όλοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν νέες ιδέες, αν και ίσως δεν συμφωνούμε όλοι.

  Επίσης, η μετάφραση του Google είναι ο φίλος σας.

  It's impossible to think that a new player, whether they start in a new uni or an old uni is going to know enough to figure out what class they'll want to play as correctly. People start off thinking they're going to want to play one way, and end up with a totally different style later. I'm at around 2000 points on Leda and feel like I've barely started.


  Probably, people should get some limited form of class with some of the bonuses removed, that they can switch between semi-freely(once a week?) as long as newb protection applies, then permanently choose a full class when they're no longer a greenie. Call it a 'trainee class'.

  I ain't mad, though I think raising the shield or attack power a bit would still be warranted. Maybe 750 base shield and 200 base attack? They still cost more than Heavy Lasers by ratio, so it would be nice if they were an objective upgrade.

  Yeah, I have Expeditioned before, but my fleet set up was deliberately set to minimise losses. If I didn't lose the whole fleet to "chain explosion" or "static then silence" or something, the most I lost to aliens would be 3~5 large cargoes. I stopped losing anything to pirates some time ago. Hence, 'lol'.


  Setting up Expeditions to entice large pirate encounters, and risking large alien encounters, would seem to have it's viability determined by your server's DF settings. If they're higher than the scrapyard's return, then it could be worth it to use found ships.


  Where do these debris fields appear? 16? World of origin?

  I for example have 25 slots, and use them to farm every day, on average 5 to 6 waves of them. And I get more from inactives with just those 5 or 6 waves, than from my mines on 13 planets each at 40-35-37. And this is at 50% loot, now imagine at 75%, and as a Discoverer I can also get Crawlers via the marketplace to increase my mine production by 50%, not as much as Collectors but the farming of inactives more than makes up for it.

  The fing of it is, that 25% more looting gets dwarfed by the combination of 25%(overall) faster cargoes and the equivalent of 5 levels of Hyperspace Technology, right? I essentially play the Discoverer PvE style now, and it's rare to see an inactive worth visiting twice in any short order, so the premium is to visit as many different worlds in as short a time as possible. Not to mention that once this update goes live, I'm expecting a lot of the current inactives to disappear as lapsed players come back to take a peek at the changes, and remember to use v-mode or spend their Dark Matter, or just close out their accounts, an effect I'm already seeing.


  Extra energy taking away the main brake on Collectors, plus faster ships, plus more storage for those ships, plus more mine production, plus extra slots to sell Crawlers and buy Pathfinders from newbies who don't know better, all add up to Collector being the best position to play a Discoverer style from. 25% faster Research just sends you speeding into that Crystal wall faster, and probably less prepared. 10% larger planets on colonization is a pittance, considering the main thing people want from planet slots in mines and your mines aren't optimised.


  Debris fields... lol.


  The only thing Discoverer has going for it, and even more emphatically in your version, is Expeditions, and Expeditions have never been, and even at 400% likely never will be a hard sell inducement. They're too passive for up and doing players and too active for once-a-dayers, landing in a sweet spot of no interest for the majority of people. I can't speak for anyone else, but I don't see meself spending a lot of flight slot time on them, after an initial novelty period.


  So, I take it back, there are people who would use Discoverer: People starting a new universe who want a jump start on their Astrophysics so they can save their Dark Matter finds and switch to Collector as soon as they have a few potential high producing planets under their belts. It's more a stepping stone than a style.

  So, for those of us who for one reason or another can't join the test server, could someone please screenshot the current Pathfinder and Reaper stats? Thank you.

  Or is there someplace they can be seen off site?

  The cost seems fine to me, that was the original problem, Ions were too much of a Crystal sink to be utilised. The stats don't bother me one way or the other, but the C.cost should remain.


  A change to Metal or Deuterium wouldn't be much of a problem either.

  If these are the circumstances, I absolutely want to keep the Resource Merchant around. This is why we need more details before leaping to hasty conclusions.


  25% to not actually sell anything is insane.

  I like having options. There's no one way that will please every one, so it's better to have multiple routes that people can choose and prefer.


  Keep the merchant, but ensure that it's a bit worse than player trading via ratios. There are, and will be in the future, unis with a limited range of other people that you want to deal with. People may not want to trade with alliance foes if that's all that's available, considering rivals are often in similar ranges, for instance.


  I'd say ask again after we have some time to see how things play out.

  Will Bombers also have rapid fire on Crawlers? Will anything else?


  And I really hope the devs take this time to take a look at Ion Cannons. I saw on Stomt a suggestion claiming that lowering their crystal cost and/or raising their shield strength could make them a viable defense unit.